woensdag 23 juni 2010

PvdA wil maximaal 1.000 azielzoekers op het Annaterrein

De Venrayse PvdA-fractie onder bepaalde condities geen probleem met de vestiging van een asielzoekerscentrum op het Annaterrein in Venray.

De PvdA wil dat er maximaal 1.000 asielzoekers voor een periode van maximaal tien jaar op het terrein gevestigd worden. Dit geeft de partij aan in haar beschouwing op de begroting voor het komend jaar.Het college van burgemeester en wethouders gaf eerder al toestemming voor de vestiging van 1.200 asielzoekers op het terrein. Na kritiek van de gemeenteraad heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers toegezegd te onderzoeken hoeveel asielzoekers er minimaal moeten worden opgevangen om de exploitatie rond te krijgen

bron: venray.allesvindbaarin.nl