woensdag 29 september 2010

Verduidelijking van onze folder

Via de e-mail krijgen we de nodige vragen binnen over de door ons verspreide folder, vandaar dat we af en toe vragen en antwoorden hier zullen plaatsen, alles ter verduidelijking hiervan. Onze antwoorden zijn donker gekleurd en de vragen licht.

Hallo,

Ik heb uw folder “Geen AZC, wel betaalbare huurwoningen” in mijn hand gedrukt gekregen. Ik laat even in het midden of ik een voor- of tegenstander ben, niet omdat ik dat niet zou willen zeggen maar omdat ik er nog niet uit ben. Ik zie zowel voor als nadelen. U benoemd alleen de nadelen en laat nergens blijken welke voordelen het Venray zou opleveren als er wel een AZC zou komen. In het filmpje waarin ik de woordvoerder aan het woord zag sprak deze over “eerlijke voorlichting” In mijn optiek bestaat eerlijke voorlichting zowel door de nadelen maar ook de voordelen te benoemen. In die zin blijft u nogal hangen in uw standpunt door alleen de nadelen te benoemen. Maar goed uw folder roept bij mij de nodige vragen op die ik graag van u beantwoord zou willen zien.

Het begint al in de eerste alinea: “de gemeente wil 1200 asielzoekers gaan huisvesten”. Ik sprak laatst een raadslid en dat aantal staat helemaal niet vast, de meeste raadsleden willen geen 1200 asielzoekers, daarnaast zou de gemeente daar niet eens over gaan maar ze wil daar wel invloed op hebben. Nu mijn vraag: zet u mensen niet op het verkeerde been door het aantal zo vast te benoemen terwijl dit nog een onderhandelingspunt is?

De burgemeester heeft onze woordvoerder persoonlijk verteld, dat volgens het college van B & W het aantal van 1200 asielzoekers voor hen geen probleem is. Het mogen er volgens hen niet meer zijn, maar minder dan 1200 is voor hen ook niet nodig. De tijdsduur van 10 jaar is voor hen geen probleem. Hier weer hetzelfde, het mag niet langer duren maar korter hoeft van hen ook niet. Dit is de mening van het college van B & W. De burgemeester vertelde dat hij in de gemeenteraad wel geluiden had gehoord dat het aantal te hoog is en de tijdsduur te lang. Als we dan de gemeenteraad bekijken, komen we als eerste bij het CDA, dit is de grootste en meest invloedrijke partij in Venray.

De fractieleidster Gerda van Stelte hebben we tijdens het folderen in het centrum persoonlijk gesproken. Zij vertelde ons letterlijk dat het voor haar niet uit maakt hoeveel asielzoekers er in die panden komen, zolang er maar gegarandeerd kan worden dat de opvang humaan is. Over de tijdsduur vertelde zij, dat ook zij vindt, dat 10 jaar het maximum is en niet langer, maar korter hoeft van haar ook niet. Tevens vertelde zij dat ze verder niemand kende die tegen de komst van het AZC is. Er was alleen één iemand tijdens de openbare bijeenkomst riep dat hij tegen was en die liep vervolgens weg. Als fractieleidster van het CDA mag het toch niet zo zijn dat je niet weet wat er leeft onder de mensen?

Dit is dus wat ons persoonlijk wordt verteld. In de media komt het hele verhaal echter heel misleidend over. Iedere keer als er via bezorgde burgers naar voren komt dat het aantal te hoog is en tijdsduur te lang, wordt er alleen verteld dat er nog niets is beslist en dat we ons dus geen zorgen hoeven te maken. Hiermee geven ze onterecht het signaal alsof er ook veel minder asielzoekers zouden kunnen komen. Maar zelf vinden ze het aantal van 1200 uiteraard geen enkel probleem.  Hun persoonlijke mening krijg je alleen te horen als je door blijft vragen, net zoals wij dat hebben gedaan, niet tevreden zijnde met het eerste misleidende antwoord wat je krijgt, maar doorgaan totdat ze de vraag duidelijk hebben beantwoord. Dit doet de krant helaas niet.

De VVD is echter als enige fractie kritisch op de komst van het AZC. Alleen krijgen zij het ook niet voor elkaar om het aantal en de tijdsduur naar beneden te krijgen. Dus als wij zeggen dat de gemeente geen enkel probleem heeft met de komst van 1200 asielzoekers voor de tijdsduur van 10 jaar, zetten wij niemand op een verkeerd been. Het is dus nog een onderhandelpunt, maar als wij de deelnemers bekijken die aan de onderhandelingstafel zitten, weten wij genoeg. En kunnen we er dus vanuit gaan dat het niet minder dan 1200 asielzoekers zullen worden en dat dan voor ongeveer 10 jaar.

In de volgende alinea beschuldigd u het college van B&W dat zij onvoldoende moeite heeft gedaan om informatie te verkrijgen over de werkelijke gevolgen voor de Venrayse bevolking. Mijn vraag hierbij: wat had u op zijn minst verwacht wat het college zou moeten doen? Wat moet het college dan onderzoeken (dus concrete voorstellen!!!)?
  
Onze woordvoerder heeft de burgemeester gevraagd wat zij precies allemaal gedaan hebben om aan informatie te komen. Hij vertelde dat hij al zijn informatie krijgt via het COA. Hij krijgt dus zijn informatie van één en dezelfde organisatie.  Dat deze organisatie natuurlijk alleen positieve berichten kan geven lijkt me duidelijk. Het is namelijk hun taak om alle asielzoekers die binnen komen ergens onder te brengen in Nederland.  Onze woordvoerder vroeg nogmaals of hij echt nergens anders informatie had gezocht, via internet of andere organisaties, maar dat was niet het geval.  Hij vertelde toen (maandag 6 september) dat hij die vrijdag daarvoor met een groep mensen naar Gilze-Rijen was geweest om daar te kijken hoe het AZC werkt. Hij vond dit een vergelijkbaar centrum, voor wat men in Venray ook wil gaan plaatsen. Hij heeft dus in al die maanden daarvoor geen enkele actie ondernomen en liet zich eenzijdig informeren.

De burgemeester zou moeten weten dat de komst van mogelijk 1200 asielzoekers voor de duur van 10 jaar veel zorgen en vragen onder de bevolking zal opleveren. Hier had hij zich op moeten voorbereiden door zo veel mogelijk informatie te verkrijgen bij verschillende organisaties, één of meerdere bezoeken te brengen aan gemeenten waar een AZC zit en daarbij ook met bewoners van het dorp zelf te praten. Uiteraard met als reden dat hij niet alleen één geluid te horen krijgt van één organisatie. Met de informatie die hij nu slechts heeft, kan hij naar onze mening de mensen nooit onpartijdig voorlichten.

U schrijft een alinea verder dat de komst van een AZC grote gevolgen heeft voor Venray. U maakt al de vergelijking dat er een compleet dorp bij komt. Welke gevolgen zijn dat en noemt u eens cijfers waaruit zou blijken dat er veel criminaliteit en overlast is? U noemt gemeenten waar overlast is bij een AZC maar niet duidelijk wordt of dit losstaande incidenten zijn of dat dit altijd te maken heeft met de komst van een AZC.

Het COA antwoord op de vraag “zal er meer criminaliteit komen bij de komst van een AZC?” het volgende: overal waar mensen zijn, zijn problemen. Hier draaien ze om de vraag heen en geven een antwoord wat wel juist is, maar niet volledig. Ze ketsen de vraag op deze manier te gemakkelijk af en gaan naar de volgende vraag. Zij weten ook dat het problemen met zich meebrengt, waaronder een toename van criminaliteit. Maar dat antwoord is voor hen niet gunstig, want als de mensen weten dat het problemen met zich meebrengt, dan is de bevolking bij voorbaat tegen. Er wordt dan gezegd dat het niet voor veel problemen zal zorgen, omdat er genoeg mensen aanwezig die alles onder controle houden.

Ik ken persoonlijk mensen die wonen in Well, gemeente Bergen (ongeveer 200 asielzoekers) en weet dus dat er daar meer problemen zijn, waarvan er ook bewust uit de media gehouden worden. Hier reed bijvoorbeeld het vorige jaar, een bus richting Bergen, bij de bushalte had de chauffeur een asielzoeker te laat gezien en remde dus later. De asielzoeker had hier een paal gepakt en de voorruit van de bus ingeslagen. In deze bus zaten toen nog mensen, waaronder een bekende van mij en een medewerker van het COA.  De politie is er toen bij geweest, maar niemand heeft hierover iets in de media teruggevonden. Als u of ik zoiets zouden doen zal het de voorpagina halen. 

In Blitterswijk hebben ook asielzoekers gezeten en ik heb daar persoonlijk van mensen de ervaringen gehoord. Als je je fiets kwijt was: hoefde je daar maar te gaan zoeken” aldus een mevrouw. Dit zijn verschillende voorbeelden die je alleen hoort als je met de mensen praat, die al ervaring hebben of hebben gehad met een AZC. Er zijn maar enkele negatieve berichten over AZC’s en asielzoekers die daadwerkelijk in de media verschijnen en wij vinden dat mensen deze berichten ook moeten lezen om een eerlijk beeld te krijgen.

In de volgende alinea stelt u dat er 120 kinderen van asielzoekers worden verspreid over de basisscholen in en rondom Venray. Deze kinderen zouden veel aandacht vergen en prestaties van de anderen zullen hieronder te leiden hebben. Ik vroeg mij af waaruit dat blijkt en of hier onderzoek naar gedaan is.

Het is logisch dat kinderen, die onze cultuur en taal helemaal niet van jongs af aan meekrijgen, meer aandacht nodig hebben dan de Nederlandse kinderen in de klas. Zo gaat er veel aandacht naar de kinderen met een achterstand en is er minder kostbare tijd over voor de andere kinderen. Er zijn ook veel ouders die hun kinderen niet in  ’t Brukske naar school sturen, omdat het een overwegend multiculturele school is. Niet iedereen wenst dit voor zijn of haar kinderen, ieder heeft daar zijn eigen reden voor. Maar het feit is dan dat deze ouders hun kinderen naar een Nederlandse school sturen en dat deze scholen nu uiterlijk en innerlijk zullen gaan veranderen bij de komst van een AZC, dit tegen de wil in van veel ouders.

Daarom zouden wij in dat geval ook voor een speciale schoolopvang bij het AZC zijn, als het er zou komen. Er is dit jaar ook nog een onderzoek afgerond van socioloog Dronkers, wat aantoont dat een gemengde school slecht voor allochtoon en autochtoon is. Hier is een verwijzing waar u het kunt vinden:Tegelijk lopen de scholen leeg, het lijkt me toch dat die 120 kinderen een welkome aanvulling zijn om de scholen van hun ondergang te redden. Wat vindt u?

Wij vinden dat wij de wensen van veel ouders, om hun kinderen naar een Nederlandse school te sturen, moeten respecteren en we moeten hun gevoelens serieus nemen. Daarbij komt nog dat het in stand houden van de kwaliteit van het onderwijs( zie boven) bij ons zwaarder weegt, dan het simpel redden van het ‘bestaan’ van een basisschool.

U stelt in de volgende alinea dat u geen AZC wilt, dat was me al wel duidelijk. U wilt dat Venray haar Nederlandse karakter blijft behouden. Ik vroeg mij spontaan af wat u verstaat onder een Venray met een Nederlands karakter. Dat moet u mij eens uitleggen. Bestaat dit nog wel?

Natuurlijk bestaat dit nog wel. We hebben toch een eigen taal, geschiedenis, leefgewoonten, normen en waarden.

Met de laatste alinea kan ik het helemaal met u eens zijn. Venray heeft een tekort aan huurwoningen en mensen staan vaak een paar jaar in de wachtrij vooraleer ze een woning hebben. Echter wat ik niet snap is de link met het AZC. De woningmarkt is ingestort en vrijwel geen enkele ontwikkelaar brand zich op dit moment de vingers aan onverkoopbare woningen. Om gronden exploitabel te maken zijn naast huurwoningen ook koopwoningen nodig, deze laatste worden niet verkocht.

U hebt gelijk, dit is een moeilijk punt. De woningmarkt is ingestort, nieuwbouw komt niet van de grond en mensen krijgen hun huis niet meer verkocht. Het Sint Annaterrein is een prachtig terrein, maar daardoor ook een terrein met een enorm prijskaartje. Omdat het een prachtig terrein is zullen de projectontwikkelaars er eerder exclusieve appartementen van willen maken of andersoortige koopwoningen. Dit is in deze tijd niet mogelijk en daarom zijn er ook weinig belangstellenden voor de koop van het terrein.

Het punt is, dat wij betaalbare huurwoningen willen en dat de gemeente zich daar ook sterk voor moet maken. Daar is namelijk wel een markt voor. De alleenverdieners, jongeren, alleenstaande moeders met kinderen en ga zo maar door, hebben sowieso geen geld voor een koopwoning. Deze mensen zijn er genoeg in Venray en wij willen dat ze ook een woning krijgen, omdat ze dit verdienen. Wij vinden het niet kunnen dat er op het Sint Annaterrein waarschijnlijk rond de 1200 asielzoekers komen te wonen, terwijl er nog veel mensen woningzoekend zijn en op deze manier vastzitten in hun huidige situatie of noodgedwongen elders een woning moeten zoeken. Omdat ook de komst van asielzoekers geld gaat kosten voor de gemeenschap, kan men dit geld beter investeren in de sociale woningbouw.

Goed dit waren mijn vragen. Ik kijk uit naar uw antwoorden.

Een Vriendelijke groet,

................

Uw opmerking dat we alleen maar de nadelen behandelen klopt deels. Vooral omdat we vinden dat veel negatieve punten niet door de gemeente Venray en de media genoemd worden. Daarbij is er volgens ons ook niets positiefs aan de komst van een AZC naar Venray en zal het veel problemen met zich meebrengen, terwijl er juist veel positiefs moet gebeuren in Venray!

Met vriendelijke groeten,

Comité Venray tegen AZC

maandag 27 september 2010

Steun het comité Venray tegen AZC!

Om het asielzoekerscentrum tegen te houden hebben wij uw steun zeer nodig. Alleen met uw steun kunnen wij het absurde plan naar de prullenbak verwijzen. Geen asielzoekerscentrum, maar betaalbare huurwoningen! Daarom vraagt comité Venray tegen AZC uw steun!

Geef u op als vrijwilliger om mee te protesteren, te folderen, te plakken, onze kraampjes te bemannen. Steun ons in woord en daad. Benader de gemeente met uw bedenkingen over het centrum.

Voor vragen, schrijf ons: venraytegenazc@gmail.com of bel ons: 06-17841319.

U kunt ons ook steunen door u aan te melden op onze Hyves- en Facebookpagina’s of volg ons op Twitter!

zondag 26 september 2010

Vechtpartij in asielzoekerscentrum Gilze

In asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze heeft een groepje Macedoniërs zaterdagmiddag gevochten met een groepje Somaliërs. Rond halfvijf kregen twee vrouwen ruzie met elkaar waarna de zaak escaleerde toen de mannen erbij geroepen werden.

Het personeel van het AZC slaagde erin om de partijen uit elkaar te halen. De agenten arresteerden vervolgens een 21-jarige Somalische man omdat hij een medebewoner met een bezemsteel te lijf was gegaan.

De verdachte werd verhoord en kreeg namens justitie een boete van 650 euro. Omdat hij deze boete niet kon of wilde betalen, kreeg hij meteen een dagvaarding voor een rechtzitting.

Lees verder op: Omroep Brabant

vrijdag 24 september 2010

College wil nu geen asielzoekerscentrum

Zeewolde - Geen asielzoekerscentrum. Niet in deze vorm en niet in deze tijd. Dat is het commentaar van wethouder Winnifred Prins op de weigering van het college in te gaan op het verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Op 8 april heeft het COA het college schriftelijk verzocht medewerking te verlenen aan een nader onderzoek naar de mogelijkheden minimaal vierhonderd vreemdelingen in Zeewolde te huisvesten. Er gaan geruchten over aantallen van zevenhonderd.

Dit verzoek werd ondersteund met een presentatie aan het college en de gemeenteraad. De presentatie aan de raad vond plaats achter gesloten deuren, wat alleen in uitzonderlijke gevallen voorkomt.
Een publieksdiscussie werd zo voorkomen. Prins: 'Juist omdat dit onderwerp zo gevoelig ligt en mensen misschien andere, verkeerde en voorbarige, conclusies uit die presentatie zouden kunnen trekken, is deze besloten geweest.' Alleen de VVD stelde al voor de gemeenteraads-verkiezingen mordicus tegen de komst van een AZC te zijn.

Het COA heeft nu een nieuwe manier om gemeentes over de streep te trekken. Op haar kosten zet ze een complete woonwijk neer met onderkomens die eruit zien als 'doodgewone' rijtjeshuizen. Een dergelijke wijk is al gebouwd in Winterswijk. Deze werd door het COA als voorbeeldwijk aangehaald. De Polderwijk zou voor Zeewolde voor de hand liggen.

Deze huizen zouden dan ter zijner tijd vrij komen voor 'eigen' mensen. Het idee van deze manier van huisvesten spreekt Prins wel aan, maar heeft toch bedenkingen. 'Je kunt je afvragen of dat wel een reëel beeld is, dat er nooit meer asielzoekers zullen zijn die een plek in ons land zoeken. Deze huizen kunnen mijns inziens niet gratis worden aangeboden, tenzij ze er langer dan vijftig jaar (afschrijvingstermijn) staan. De gemaakte kosten zullen toch vergoed moeten worden en het COA is geen woningbouwcorporatie die de huizen zelfstandig kan gaan verhuren.'

Het COA betaalt het zogeheten 'koppengeld', een bedrag per asielzoeker, maar dat is volgens het college bij lange na niet toereikend om alle extra kosten te kunnen betalen. Prins: 'We weten allemaal dat deze nieuwe inwoners meer dan passende zorg en voorzieningen vragen. Dat wil je ze ook bieden. In deze financieel onzekere tijden kan dat niet.'
Ook zou er te weinig ambtelijke capaciteit zijn om het AZC te begeleiden. Van het argument dat er door deze extra inwoners ook meer geld in het laatje komt via het gemeentefonds en extra OZB wordt het college niet warm of koud.

Zeewolde heeft al eerder een asielzoekerscentrum binnen haar grenzen gehad. Deze waren toen gehuisvest in oude recreatiebungalows op het Harderwold, waar nu de 'Jan des Bouvrie' woningen staan.

Lees verder op: Flevopost

woensdag 22 september 2010

Man met mes in hoofd gestoken

De politie heeft dinsdagmiddag een 23-jarige inwoner van Drachten bij het AZC op het Noorderend in Drachten aangehouden op verdenking van zware mishandeling. De man bleek na een ruzie een 23-jarige bewoner met een mes in zijn hoofd te hebben gestoken.

De inmiddels gearriveerde agenten troffen de verdachte nog bij zijn slachtoffer aan waarna hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau waar hij werd ingesloten. Het slachtoffer heeft zich bij de spoedeisende hulp voor gemeld en kon na de medische behandeling weer huiswaarts keren. De verdachte werd voor verhoor ingesloten. Het 23-jarige slachtoffer deed aangifte.

Lees verder op: Waldnet

maandag 20 september 2010

Geslaagde folderdag in en rondom het centrum!Vandaag op maandag 20 september trok er weer een groep enthousiaste mensen ons Venray in om op de markt gesprekken aan te knopen met de burgers van onze gemeente. Door middel van deze ontmoetingen hebben we een aantal nieuwe vrijwilligers gevonden die ons willen ondersteunen!
                                                                                                                        
Een andere ploeg stond aan de poorten van het Raayland College om ook de jeugd te informeren over de gang van zaken in onze gemeente aangaande het  idee voor een AZC bij ons om de hoek. Veel jongeren bleken nog niet op de hoogte te zijn over het voorgenomen  plan. Een grote meerderheid bleek na ingelicht te zijn over de gang van zaken, het er niet mee eens te zijn met de ideeën  van het COA. Ook een aantal leraren steunde onze plannen om alles te ondernemen binnen de grenzen van de wet om het AZC uit Venray te houden.
   
Een derde ploeg heeft in het gebied tussen het centrum en het St. Annaterrein  honderden folders huis aan huis verspreid.

Mocht u zich ook geroepen voelen om een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van het Venray zoals wij dat kennen, dan kunt ook  u contact opnemen via het emailadres
  
Comité Venray tegen AZC

maandag 13 september 2010

Asielzoekerscentrum op Sint Annaterrein verdeelt Venray in voor- en tegenstanders

Wanneer het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ergens een asielzoekerscentrum (azc) wil openen, leidt dit altijd tot protesten, bezwaren en verzet onder een deel van de bevolking. Maar desondanks komen de azc's er in de regel toch. En wanneer het er eenmaal is,wordt het azc ook snel als een realiteit aanvaard. Een recent voorbeeld is het asielzoekerscentrum in Tienray. In Venray, waar het COA op het Sint Annaterrein voor de duur van tien jaren 1200 asielzoekers wil huisvesten, is dit niet anders. Onlangs werden door tegenstanders van dit azc anoniem pamfletten in straten rondom het Sint Annapark geplakt. Hieronder een gesprek met burgemeester Hans Gilissen van Venray, die niet onwelwillend staat tegenover de komst van een azc in Venray, en Tom van den Hoek, die zich naar voren geschoven heeft als spreekbuis voor allen die hiertegen wel bezwaar hebben.

Hans Gilissen: Deze discussie moeten we volgens de democratische regels voeren. Op de vraag hoe ver de gesprekken tussen het COA en de GGZ, de eigenaar van Sint Anna, gevorderd zijn, kan de burgemeester slechts antwoorden, dat het loopt. "Juridisch gezien is de gemeente geen partij. Het is een zaak tussen de verhuurder (GGZ) en huurder (COA). Toen ons het verzoek van het Ministerie van Justitie bereikte, hebben we niet zondermeer de deur dichtgegooid, maar de mogelijkheden van dit verzoek bestuurlijk zorgvuldig overlegd. De uitkomst was, dat de gemeente Venray niet onwelwillend tegenover een azc staat, mits er aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Dat zijn: De natuurwaarden van het Sint Annaterrein mogen niet aangetast worden. De vestiging van het azc mag de middellange termijndoelen voor en ambities met het terrein niet doorkruisen. De interne en externe veiligheid dienen gewaarborgd te zijn. De maximale duur van tien jaren is definitief en de monumentale gebouwen dienen intact en gehandhaafd te blijven. Kortom, planologisch,technisch en naar het bestemmingsplan staat niets een azc op het Sint Annaterrein in de weg."

1200 is aanvaardbaar
Aanvankelijk was er sprake van 1500 asielzoekers,maar dit aantal is door het COA verlaagd naar 1200. Hans Gilissen:"Die 1500 was natte vingerwerk, met een timmermansoog vastgesteld.1200 is reëel en aanvaardbaar. Het COA zal zorgvuldig bekijken welke gebouwen voor huisvesting geschikt zijn of gemaakt kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd, dat het COA asielzoekers alleen zal huisvesten onder optimale sociale en menswaardige omstandigheden en voorwaarden." Op de vraag of 1200 asielzoekers niet veel is, wanneer men bedenkt, dat er op hetzelfde terrein nooit meer dan 800 psychiatrische patiënten gehuisvest waren, antwoordt Gilissen: "Een vergelijking met vroeger is niet te maken. De huidige infrastructuur is geheel anders dan toen. Bovendien kunnen ook allerlei utiliteitsgebouwen verbouwd worden tot geschikte woonruimten. Ook moeten we niet vergeten,dat er toentertijd ook heel veel, noem het "verzorgend personeel" op het Sint Annaterrein gehuisvest was." Wanneer het gesprek op de anonieme pamfletten komt, wordt de vraag gesteld: Waar is het misgaan, zodat burgers alleen maar anoniem hun bezwaren tegen het azc kenbaar durven te maken? Gilissen antwoordt:"Ik weet niet waar het misgegaan is,waarom burgers niet openlijk hun verhaal durven te vertellen. Ik weet wel, dat de zorgen en angsten van burgers nooit gebagatelliseerd mogen worden. Dat zullen wij ook zeker niet doen, want die bezorgdheid is terecht. Maar er zijn wel democratische spelregels, waaraan iedereen zich dient te houden. Ik vind ook,dat niemand mensen, in dit geval asielzoekers, mag kwetsen."

Democratische spelregels
De burgemeester besluit met:"Wanneer het COA en de GGZ eruit zijn,zal er een openbaar debat komen, waarin iedereen zijn verhaal kan komen doen. Het COA heeft van meet af aan expliciet aangegeven, dat het wil, dat een besluit over het azc op democratische wijze, dus ook door de Venrayse gemeenteraad, goedgekeurd wordt. Ik roep hierbij alle burgers op zich in deze moeilijke discussie als nette, beschaafde mensen te gedragen, zich daarbij te laten leiden door de democratische spelregels en elkaar en elkaars mening te blijven respecteren."

Tom van den Hoek: Het gaat mij om duidelijkheid over een azc op Sint Anna "
Ik zie het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zeggen, wat ik vind. In een democratie mag iedereen een mening hebben en die ook uiten. Maar wanneer dat een azc betreft,word je voor racist uitgemaakt. Alleen een "maatschappelijk correcte mening" over een azc schijnt acceptabel", begint Tom van den Hoek."Daarom is het moeilijk om medestanders te vinden, die openlijk hun mening zeggen. Vandaar die anonieme pamflettenactie. Toch krijg ik veel blijken van waardering en bijval.Ik uit mijn protest tegen het azc openlijk, maar ben daarom nog geen racist. Ik heb niks tegen asielzoekers, wel tegen degenen, die asielzoekers hier toelaten. Vang asielzoekers op in een buurland van het land, waar ze vandaan komen. Daar blijven ze in hun eigen culturele omgeving en kunnen ze hun asielaanvraag afwachten. Een lange reis naar en jarenlange opvang in Nederland is dan niet nodig." Een gepland azc komt er in de regel toch."Ja,een azc wordt burgers gewoon door de strot geduwd.Met hun bezwaren en zorgen wordt helemaal geen rekening gehouden."

Duizend wachtenden
Tom, 25 jaar, staat al drie jaren ingeschreven voor een huurwoning bij Wonen Venray. "Uit navraag bleek, dat er ruim duizend mensen op deze wachtlijst staan. Ik,evenals vele anderen, vind dan ook, dat het Sint Annaterrein als Venray's erfgoed aan de Venraynaren teruggegeven moet worden. Hier moeten betaalbare huur- en koopwoningen voor starters gerealiseerd worden. Ik woon graag in Venray en wil daar blijven wonen. Ook wil ik, dat later mijn kinderen in Venray in een oorspronkelijke en karakteristieke Nederlandse omgeving opgroeien. Maar jonge Venraynaren, die samen willen gaan wonen, zullen gedwongen worden om naar elders te vertrekken. Ik laat dus mijn proteststem horen uit puur zelfbehoud."

Leerprestaties verslechteren
De schatting is,dat ongeveer tien procent van de asielzoekers kinderen in de leerplichtige leeftijd zijn."Deze kinderen worden op onze basisscholen geplaatst. Ze spreken geen Nederlands en hebben vaak een leerachterstand. Hierdoor vergen ze veel aandacht van de leerkrachten, waardoor de leerprestaties van onze kinderen zullen verslechteren. Ouders plaatsten daarom hun kinderen bewust op witte scholen, maar die zullen,wanneer het azc er komt, ook "verkleuren".

Slechts incidenten
Twee andere bezwaren tegen het azc heeft Tom nog:"We halen met asielzoekers niet altijd de allerbeste binnen. Er zijn voortdurend gevallen van intimidatie, geweldpleging, diefstal, beroving en vernieling, gepleegd door asielzoekers. Deze worden angstvallig uit de media gehouden. Maar wanneer je zoekt blijkt het helemaal niet om "slechts incidenten" te gaan. We moeten respect voor elkaars cultuur hebben, maar ik weet ook, dat niet alle culturen samen kúnnen gaan. Veel asielzoekers komen uit islamitische landen en hebben heel andere waarden en normen, dan wij hier. Die zullen ze zeker niet zomaar opgeven, ook niet wanneer ze in Nederland verblijven. Daarvan zijn er voorbeelden te over." Onlangs is door Tom en zijn medestanders de website http://www.venraytegenazc.blogspot.com/ geopend, waarop alles omtrent de komst van een azc en alles wat daaraan verwant is, geplaatst zal worden. "Hier willen we de mensen informeren, wat de gevolgen van een azc voor Venray zijn. Wij geven duidelijke,relevante informatie over azc's elders. Informatie die men zelden in de reguliere media aantreft, zoals over voorvallen met asielzoekers elders in het land. Dit doen wij omdat er altijd wordt verteld, dat er bij de komst van een azc bijna geen criminaliteitsstijging is en dat niemand zich zorgen hoeft te maken om zijn veiligheid. De feiten liegen er echter niet om. Op deze site kunnen mensen reageren en hun mening over een azc op het Sint Annaterrein plaatsen", aldus Tom van den Hoek.

Tekst: Jan Pieter Thijssen
Bron: De Trompetter
Woensdag 8 september 2010 DE TROMPETTER/E3 JOURNAAL Pagina 11

Opinie: VVD tegen nieuw asielzoekerscentrum in Breda

“Willen wij in Breda een asielzoekerscentrum?” Het kan zijn dat deze vraag u niet bekend voorkomt. Toch is maanden geleden precies deze vraag aan Breda gesteld....

Veiligheid
Als eerste het aspect veiligheid. Wij hebben het ook niet verzonnen, maar ervaring leert dat een asielzoekerscentrum overlast en criminaliteit met zich meebrengt. Winkeldiefstal, rondhangen, auto-inbraken, opstootjes. Dat betreuren wij zeer, maar is wel een ervaringsfeit...

Hoge instroom
Als laatste, maar zeker niet minder belangrijk, het beleid van dit kabinet. De vraag of Breda een asielzoekerscentrum wil komt niet omdat er plotseling ergens ter wereld brandhaarden zijn die tot nieuwe stromen echte vluchtelingen leiden. Het falende beleid van het huidige kabinet leidt tot sterk hogere instroom, lagere uitzetpercentages en dus meer asielzoekers in Nederland.
Het begon met het generaal pardon en dat was een duidelijke boodschap aan de wereld: kom gerust hier, want zelfs als we zeggen dat je niet mag blijven, mag je uiteindelijk toch blijven. Inmiddels hebben we, in verhouding tot vergelijkbare landen, verhoudingsgewijs een twee keer zo hoge instroom en verstrekken we twee keer zoveel verblijfsvergunningen. Integratie verloopt moeizaam en de werkloosheid is onevenredig hoog, net als de druk op de sociale voorzieningen. Niemand is blij met de uitkomst, maar toch gaat men door met het falende beleid.

Dit artikel verwoordt de opinie van Klaas Dijkhoff. Dijkhoff is lijsttrekker van de VVD.

Lees verder op: http://www.bredavandaag.nl/nieuws/opinie/2010-02-06/opinie-vvd-tegen-nieuw-asielzoekerscentrum-breda

zondag 12 september 2010

Bewoner AZC Oude Pekela aangehouden

Bedreiging bij azc
De politie heeft zaterdagavond op het terrein van het AZC aan de Hooiweg in Oude Pekela een 17-jarige knaap uit deze plaats aangehouden. Hij zou een medebewoner van het AZC om nog een onbekende reden hebben bedreigd met de dood. Eerder op de avond was de politie al gealarmeerd over een ruzie. Agenten hebben de 17-jarige verdachte aangehouden en ingesloten in het cellencomplex in Groningen. De politie onderzoekt het voorval.

Lees verder op: Prachtig Pekela

zaterdag 11 september 2010

Folderactie centrum Venray

Vandaag is het comité Venray tegen AZC het centrum van Venray ingetrokken. Er werden folders uitgedeeld om de mensen op de hoogte te brengen van ons protest tegen de komst van het AZC. 

In de gesprekken die hier uit voort kwamen, bleek dat de overgrote meerderheid zich in onze standpunten kon vinden. Een gedeelte wil helemaal geen AZC (wat ook ons uitgangspunt is), en een kleiner gedeelte vindt het aantal van 1200 veel te hoog. Uiteraard kwamen we ook mensen tegen die het niet met ons eens waren. Met enkele van hen hebben we over elkaars standpunten gediscussieerd. 

We zijn tijdens het folderen ook nog enkele fractieleden van het CDA tegen gekomen. Met hen hebben we een stevige discussie gevoerd en zijn uitgenodigd voor een vervolg gesprek. Een verslaggever van Peel en Maas TV heeft een interview afgenomen met onze woordvoerder Tom van den Hoek. Dit zal of dinsdag vanaf 19:00 uur ieder uur herhaald word tot woensdag 18:00 uur of zaterdag tot zondag met hetzelfde tijdsbestek.
Al met al was het een vruchtbare dag.


Comité Venray tegen AZC

donderdag 9 september 2010

SP Venray scoort een tien in het demoniseren van kritische burgers!

In het weekblad 'Peel en Maas' van 9 september jl. werd een ingezonden brief gepubliceerd door Linda Weijs namens SP Venray, waarin ze haar emoties niet meer onder controle kon houden. Anonieme tegenstanders van AZC zijn volgens haar laffe mensen, racisten, xenofoben die gevoed zijn door de media en andere racisten. Waarom mensen anoniem tegenstand voeren zullen we verduidelijken.

Vorige week zag Linda Weijs plots een protestposter hangen op een glasbak, waarvan ze tijdens het lezen de kriebels kreeg. Op de poster staat onder andere, "Deze mensen zijn geen aanwinst voor Venray"en "Wij eisen dat onze jeugd in een oorspronkelijk Nederlandse omgeving opgroeit". Deze Nederlandse volksvertegenwoordiger van de SP vraag zich in de brief hardop af 'wat is een Nederlandse omgeving?'.

Dit alles is haar goed recht om te zeggen. Maar nadat ze waarschijnlijk iets te emotioneel werd begon ze onprofessioneel gedrag te vertonen. Dit siert haar en haar partij niet. Niet gehinderd door enige kennis van zaken over de tegenstanders van de komst van een AZC, begint ze te veroordelen, mensen in een racistisch hokje te duwen en komt ze met niet onderbouwde beschuldigingen. Enkele voorbeelden,"Een of andere racistische jongen","Wat een laffe mensen zijn dit","Ja, recht van meningsuiting noemen ze dit. Flauwe kul, want dit is onnodig kwetsen van mensen", "Deze xenofoben hebben geen weet van de achtergrond van gevluchte mensen", "Ik denk zelfs dat ze nog nooit iemand uit een AZC gesproken hebben, of op zijn minst iemand met een ander kleurtje".

Het zal nu duidelijk zijn waarom er mensen zijn die alleen anoniem actie willen voeren. Wanneer je een kritisch geluid hebt, tegen de komst bent van een AZC, heb je altijd mensen zoals Linda Weijs van de SP, die zonder enige voorkennis meteen racistische etiketten op mensen gaan plakken. Dit is de puurste vorm van vooroordelen en demonisering van je politieke tegenstanders. Hiermee ontneem je de kans van deze mensen om deel te nemen aan het maatschappelijk debat. De Socialistische Partij zou eens beter naar haar eigen achterban in de wijken kunnen luisteren dan een politiek correct draaiorgel af te spelen.

Wij zouden tegen de SP zeggen: Laat je voorlichten over asielzoekers, maak werkelijk kennis met deze mensen. Ga in gesprek met buurtbewoners en ga in discussie met deskundigen. Vorm dan je oordeel. Desondanks staan wij altijd open voor een gesprek!

Met vriendelijke groet,

Comité Venray tegen AZC

Ingezonden brief, Peel en Maas, CDA Venray

Asielzoekers
Onlangs hebben burgers in Venray pamfletten geplakt tegen de (eventuele) komst van een asielzoekerscentrum op het St. Annaterrein in Venray. Deze pamfletten zijn anoniem en daarom is het lastig om ze op hun waarde in te schatten.  Want wie zijn deze burgers? Wonen zij in de omgeving van het St.  Anna-terrein? Welke gevoelens leiden tot deze bezwaren? Zijn deze principieel? Hebben deze bezwaren vooral te maken met de locatie? Komen zij voort uit andere ervaringen met asielzoekers? Enz. enz.. De gemeenteraad van Venray heeft geen zeggenschap over de eventuele komst van een asielzoekerscentrum op het St. Anna-terrein, maar wel zullen er afspraken gemaakt worden tussen de gemeente en de COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Daarom wil de CDA-fractie graag in contact komen met deze burgers om hun bezwaren aan te horen en de dialoog aan te gaan. Wij willen via deze weg de initiatiefnemers van het opstellen/plakken van deze pamfletten uitnodigen voor een gesprek en vragen hen om een afspraak met ons te maken via telefoonnummer 0478-512186 of 0478-531958.
Met vriendelijke groet namens de CDA-fractie,
Gerda van Stelten, Fractievoorzitter CDA Venray

Bron: Peel en Maas 09-09-2010


Comité Venray tegen AZC, neemt morgen contact met u op!

woensdag 8 september 2010

Gemeenteraad en commissies bezoeken asielzoekerscentrum

Op 3 september bezochten leden van de gemeenteraad en de commissies het asielzoekerscentrum in Gilze en Rijen. Zij kregen daar een rondleiding en er was volop gelegenheid om vragen te stellen en een beeld te krijgen van de dagelijkse gang van zaken in een asielzoekerscentrum.Aanleiding voor het bezoek was de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum op het St. Annaterrein in Venray.

Het COA onderhandelt op dit moment met GGZ, eigenaar van het St. Annaterrein. Als zij tot een overeenkomst komen, moet het COA nog een bestuursovereenkomst met de gemeente sluiten.

Lees verder op: Omroep Venray

dinsdag 7 september 2010

Burgemeester Hans Gilissen: AZC Venray komt er sowieso!

De gemeente Venray wil 1200 asielzoekers gaan huisvesten en ze blijven maarliefst 10 jaar. In het hele plan ziet burgemeester Hans Gilissen geen enkel probleem. Het college van burgemeester en wethouders heeft ook goedkeuring verleend aan de komst van een AZC. Wij vinden dat het college onvoldoende moeite heeft gedaan om informatie te verkrijgen, over de werkelijke gevolgen voor de Venrayse bevolking bij de komst van een AZC. En neemt de terechte zorgen van de burgers niet serieus. Voor het Comité Venray tegen AZC is het heel duidelijk: wij willen geen AZC! Wij willen dat inwoners van Venray voorrang krijgen op deze locatie en dat hier goedkope huurwoningen worden gerealiseerd!

Onze woordvoerder Tom van den Hoek heeft maandagmiddag 6 september, in een gesprek met burgemeester Hans Gilissen (PvdA) en wethouder Twan Janssen (PvdA), zijn zorgen geuit over deze plannen. Het college van burgemeester en wethouders ziet er totaal geen probleem in om 1200 asielzoekers naar Venray te halen voor een tijdsduur van 10 jaar. Volgens hen voeren ze enkel uit wat er in Tweede Kamer is besloten, dit omdat we in Nederland verplicht zijn asielzoekers op te vangen.  Niemand ontkend dat we mensen moeten opvangen, maar moet dat uitgerekend in Venray en op deze manier? En hebben de inwoners van Venray hier dan helemaal niets over te zeggen?

De burgemeester is de vraag voorgelegd, wat men allemaal heeft gedaan om informatie in te winnen over de AZC’s die nu in Nederland al draaiende zijn. Vooral lettende op de problematiek die het kan opleveren, zoals de vele voorvallen – man neergestoken in AZC Burgum - die nog zeer recentelijk de media hebben gehaald. Hierop werd ons verteld dat ze volledig op de hoogte worden gehouden van alles wat er gebeurd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Maar het COA vertelt uiteraard alleen maar positieve verhalen en zal uit angst dat het geen doorgang kan vinden uiteraard niet met negatieve ervaringen komen.  Ook is men naar een vergelijkbare AZC geweest, de afgelopen vrijdag, in Gilse en Rijen. Maar met een paar uurtjes rondkijken, kan je natuurlijk nooit een goede indruk krijgen! Een echt objectief onderzoek naar de gevolgen voor onze gemeente, bij de komst van een AZC, is er dus niet gedaan.

De komst van een AZC in Venray zal grote maatschappelijk gevolgen hebben, waarbij je de vergelijking kunt maken dat we een compleet dorp met asielzoekers erbij krijgen, direct tegen het centrum aan. Uiteraard heeft deze immense verandering voor heel Venray gevolgen, maar toch zijn alleen de zeer directe omwonenden per brief geïnformeerd. Deze brief had natuurlijk op iedere deurmat in heel Venray moeten liggen! Daarbij is de informatie die wordt verstrekt minimaal. Maar de burgemeester blijft ondanks dit alles star zijn koers volgen. Het is dus wel duidelijk dat hij niet openstaat en willen luisteren, laat staan handelen, naar de grote zorgen die er bij veel burgers zijn.

Hij had, bij de eerste gesprekken over de mogelijke komst van een AZC, zich meteen grondig moeten informeren over de zaak. Door andere AZC’s  te bezoeken, politiebureaus te bezoeken om hun ervaringen te horen en dan nog het belangrijkste; daar de ervaringen van de burgers moeten peilen. Dit alles had hij dan als burgervader met de inwoners van Venray moeten delen. Wij nemen het hem dan ook zeer kwalijk, dat hij als burgemeester zich nauwelijks om zijn inwoners bekommert en zeer karig informatie verstrekt. We concluderen hieruit dat de reden hierachter is, om dit plan geluidloos de gemeenschap door de strot te duwen.

Uiteraard zijn er ook andere opties voor de panden van het Annapark. Onze woordvoerder stelde voor om in de panden goedkope huurwoningen te creëren voor de burgers van Venray. In deze economische tijden is het volgens de burgemeester niet mogelijk en is er ook geen vraag naar. Echter hebben wij ons onderzoek wel gedaan en hebben vanmiddag naar de organisatie Wonen Venray gebeld. Hier stelden wij de eenvoudige vraag: hoeveel mensen staan er op dit moment op de wachtlijst voor een woning?. Het blijkt dat er enkele duizenden mensen op dit moment staan ingeschreven waarvan er meer dan duizend als serieus beschouwd kunnen worden.

Voor deze mensen zou het een zegen zijn als ze daar zouden mogen wonen. Daarom vinden wij ook dat daar goedkope huurwoningen moeten komen! De burgemeester zijn reactie is, dat de gemeente wel bezig is met nieuwbouw en starterwoningen. Bijna alle starters woningen beginnen boven de 100.000 euro. Dit willen wij niet; wij willen voor de gewone burger, de alleenverdiener, de alleenstaande moeder met kinderen en ga zo maar verder, betaalbare woningen! Geef de Venrayse burgers voorrang op deze locatie, dat is niets te veel gevraagd!

Venray tegen AZC

Actiegroep "Venraytegenazc"

De gemeente Venray wil 1200 asielzoekers op het het st. Annaterrein voor een periode van 10 jaar gaan huisvesten. Dat er mensen in Venray het hier niet mee eens zijn gedoogd het feit dat er inmiddels een actiegroep is opgericht.

Het centrum van Venray is volgehangen met aanplakbiljetten tegen de komst van het asielzoekerscentrum en gisteren is hun site online gegaan met daarop alles omtrent de komst van het asielzoekers in Venray. Kijk hiervoor op venraytegenazc.hyves.nl

Lees verder op: Omroep Venray

maandag 6 september 2010

Advocaat: azc in Venray is tegen te houden

De vestiging van een asielzoekerscentrum in Venray is wél tegen te houden. Dat betoogt advocaat Paul van Hoef. Hij beroept zich op bepalingen in het bestemmingsplan voor het Annapark. De Venrayse jurist verbaasde zich over de stelligheid waarmee het college verkondigt dat een azc niet tegen te houden is, omdat het zou passen binnen het bestemmingsplan.

Na bestudering van de voorschriften komt Van Hoef tot de conclusie dat de komst van een azc allerminst een gelopen race is. Het St.-Annaterrein, een voormalig psychiatrisch ziekenhuis, heeft de bestemming ‘bijzondere doeleinden’. De gronden zijn bedoeld voor ‘sociale en sociaal-medische doeleinden’. Van Hoef: „Dat de huisvesting van asielzoekers hier niet onder valt, lijkt mij verdedigbaar.”

Volgens jurist Max Seelen van de gemeente Venray past het azc binnen het bestemmingsplan. Hij verwijst naar de sociale doeleinden. „Als er iets sociaal is, dan is het de opvang van asielzoekers wel. Ik heb de jurist van het COA er ook naar laten kijken en die kwam tot dezelfde conclusie. Als Van Hoef twijfels heeft, kan hij de kwestie aan de rechter voorleggen.”

Lees verder op: De Limburger

zondag 5 september 2010

AZC'er steekt scheidsrechter neer‎

De politie heeft zaterdag rond 20.30 uur op het asielszoekerscentrum aan de Elingsloane in Burgum een 18-jarige bewoner aangehouden voor mishandeling. Tijdens een onderlinge, vriendschappelijke, voetbalwedstrijd kreeg de verdachte ruzie met het slachtoffer die scheidsrechter was bij de wedstrijd.

Lees verder op: Waldnet

zaterdag 4 september 2010

Lastige bewoner AZC bedreigt beveiliger

De politie heeft gisteren een 29-jarige man aagehouden in Prinsenbosch omdat hij een beveiligingsmedewerker (woordelijk) had bedreigd met de dood.

Lees verder op: BNdeStem

vrijdag 3 september 2010

Soest: komst asielzoekers is ramp

SOEST - De omgeving van voormalig hotel Het Witte Huis op de grens van Amersfoort en Soest is het meer dan zat. Sinds de komst van tientallen asielzoekers naar het eens zo statige hotel, bekend om zijn vlaggenpracht en fraaie tuinen en gelegen aan de Birkstraat, regent het klachten over overlast. Als klap op de vuurpijl knalden enkele asielzoekers met hun auto dwars door de voorpui van de voorzitter van de stichting die de zaak aanhangig maakte.

De voornamelijk Afrikaanse asielzoekers zijn er enige tijd geleden in groten getale gehuisvest. Dit ondanks het feit dat bewoners in de statige omgeving van Soest-Zuid, waar tientallen peperdure bungalows staan, herhaaldelijk protest hebben aangetekend.

Nadat het hotel werd omgetoverd in een opvangoord voor de asielzoekers, kwamen de klachten. Intimidaties van voorbijgangers, berovingen waarvan sommigen in de buurt uit angst geen aangifte durven te doen, handel in drugs, vernielingen van tuinen en parken en zelfs prostitutie hebben van Het Witte Huis de voorbije tijd een regelrecht horrorhuis gemaakt. In de strijd tegen de prostitutie heeft de politie al diverse controles uitgevoerd.

De vele tientallen asielzoekers trekken uit verveling de buurten van Soest en Amersfoort in. „Ze lopen vaak hinderlijk midden op drukke wegen en weigeren opzij te gaan. Dat leidt tot enorme irritatie”, zegt een bewoner in de directe omgeving van Het Witte Huis. Hij wil nadrukkelijk anoniem blijven.

Lees verder op Telegraaf