vrijdag 25 februari 2011

De vlag kan uit in heel Venray, er komt geen AZC !

Het was al een feit dat de meerderheid van de Venrayse bevolking tegen de komst van een AZC is. Eindelijk is dan nu de wens van deze tienduizenden mensen uitgekomen! We zijn nu verlost van een hoop zorgen en problemen.

“Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) – dat gebruik maakt van publiek geld – vindt de investering die nodig is, niet te verantwoorden gezien de relatief korte duur van de opvang (10 jaar),, aldus vermeld in Dagblad de Limburger.  Zoals verwacht word er met geen woord over de grote tegenstand vanuit de bevolking gesproken, en tellen alleen de financiële belangen. Het maakt ons op dit moment ook niets uit wat er voor rede word opgegeven, er komt geen AZC, wat willen we nog meer? Nou ja, wij willen natuurlijk dat het prachtige Sint-Annaterrein  niet verder vervalt en willen dat hier betaalbare huurwoningen komen, die de burgers van Venray verdienen. Wij willen dan ook dat de gemeente 'na deze zinloos verloren tijd' zich gaat inzetten voor de belangen van de inwoners  van Venray. Dus geen financieel “belang” maar volks belang.
Het zou kunnen dat Het COA nog zoekt naar een alternatief in de gemeente om zo hun plan al dan niet in kleinere vorm door te zetten. Het comité Venray tegen AZC blijf daarom waakzaam en zal alles nauwlettend in de gaten houden. Onze internetpagina blijft dus ook nog bestaan.
Wij willen iedereen die ons de afgelopen maanden heeft geholpen hartelijk bedanken. We hebben bijeenkomsten bezocht, er zijn vele uren besteed aan het rond brengen van onze folder,  zowel huis aan huis als een aantal keren in het centrum en bij het Raayland colege. Ook speciaal onze dank aan de mensen die niet in beeld zijn gekomen, waaronder b.v. de beheerders van onze pagina en de tientallen tips en ideeën die we uit alle lagen van de bevolking toegezonden hebben kregen en natuurlijk de honderden steunbetuigingen die wij via mail en op straat ontvingen.Venray, bedankt!
Burgemeester Hans Gillissen (PvdA) vertelde vandaag in Dagblad de Limburger: ,,Het is niet dat we nu met de deuren slaan, het is ook niet zo dat we de champagne ontkurken”. Nou Hans ik kan je vertellen, hier knallen de kurken vanavond!

Met vriendelijke groet,

Comite Venray tegen AZC!

Geen asielzoekers op terrein Venray

Er komt geen asielzoekerscentrum op het Sint Annaterrein in Venray. De kosten zijn voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) struikelblok.

Zorginstelling Vincent van Gogh, eigenaar van het terrein, vraagt een lage huurprijs, maar om de opvang van 1200 asielzoekers mogelijk te maken moet het COA "miljoenen” investeren in de gebouwen op het Annaterrein. Die zijn niet geschikt voor huisvesting en staan in veel gevallen al jaren leeg. Het COA - dat gebruik maakt van publiek geld - vindt de investering die nodig is, niet te verantwoorden gezien de relatief korte duur van de opvang (tien jaar). "We hebben het lang geprobeerd en de wil om er uit te komen was er bij beide”, verklaart COA-woordvoerder Martijn van de Koolwijk. Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter van Vincent van Gogh, betreurt het besluit eveneens. "Het heeft niet zo mogen zijn.” Tijhuis zegt de onderhandelingen met andere partijen die serieuze belangstelling hebben getoond voor het Annaterrein, weer op te pakken. Het gaat daarbij niet om huurders, maar om kopers. Burgemeester Hans Gilissen van de gemeente Venray is blij dat er eindelijk duidelijkheid is. "Zeker voor de omwonenden. Het heeft allemaal erg lang geduurd. Ruim dertien maanden. Dat is voor niemand goed.” Over het besluit van het COA houdt Gilissen zich op de vlakte. "Het is niet dat we nu met de deuren slaan, het is ook niet zo dat we de champagne ontkurken.”

Bron:limburger.nl

donderdag 24 februari 2011

Er komt geen AZC. Brief: verzonden door het COA, gemeente en GGZ aan de aanwonenden van het St. Annaterrein.

Datum: 24 februari 2011

Geachte heer/mevrouw,

Als omwonende van het Sint Anna-terrein bent u sinds vorig jaar doorlopend geïnformeerd over
de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Graag informeren wij u nu ook hierover.

Inmiddels is gebleken dat het realiseren van een azc op het Sint Anna-terrein niet mogelijk
is. Het aantal te realiseren opvangplaatsen is voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) niet te verantwoorden in relatie tot de huurprijs en de benodigde investeringen.
Betrokken partijen, het COA en pandeigenaar Vincent van Gogh, hebben na het bestuderen
van talloze varianten nu besloten om het voorbereidingstraject te beëindigen.

Het COA vindt het teleurstellend dat op het Sint Anna-terrein geen asielzoekerscentrum
komt. De samenwerking met gemeente, pandeigenaar Vincent van Gogh en de Venrayse
gemeenschap verliep met open vizier en was constructief van aard. Maar het COA werkt met
publiek geld, onze investeringen moeten te verantwoorden zijn. Het financiële gat tussen vraag
en aanbod bleek simpelweg te groot.

De gemeente Venray is blij met de ontstane duidelijkheid. Zij vindt het jammer dat het
onderhandelingsproces tussen Vincent van Gogh en COA zo lang heeft moeten duren. Het
gemeentebestuur was bereid om onder voorwaarden de komst van een asielzoekerscentrum
te accepteren. Voorwaarden betroffen onder meer een goede begeleiding en investeren in een
geslaagde maatschappelijke inbedding.

Ook Vincent van Gogh betreurt het feit dat na een zeer zorgvuldig voortraject en intensieve
samenwerking met het COA is gebleken dat deze verhuuroptie voor het grotendeels
leegstaande terrein is komen te vervallen. Zelfs een lage huurprijs bleek voor het COA
niet haalbaar, met name de grote investeringen die benodigd waren voor het aanpassen
van de gebouwen in relatie tot de gebruiksduur zijn het struikelblok. Vincent van Gogh zet

de gesprekken voort met de andere partijen die serieuze interesse hebben getoond in de
verwerving van het terrein en zet zich in voor de toekomst van dit bijzondere stukje Venray.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het COA,
A. Slinkert
Clustermanager Limburg

maandag 14 februari 2011

Criminaliteit onder asielzoekers

   Uit een zelfstandig onderzoek van de politiekorpsen in Groningen blijkt dat asielzoekers vijf maal zo vaak betrokken zijn dan autochtonen, uit dit rapport bleek onder meer, dat van de 6000 verdachten die in 1998 werden aangehouden 4,9 procent van buitenlandse afkomst was......

  Het probleem op zich is niet erg ingewikkeld, er is te veel criminaliteit onder asielzoekers. Zelfs vijf maal zo veel als onder de niet asielzoekers in Nederland. Voor  autochtone Nederlanders, en natuurlijk ook voor de welwillende asielzoekers die slachtoffer zijn geworden van criminaliteit door asielzoekers. En verder kost het de overheid, en dus ook de bevolking, vaak ook nog veel geld om de schade te herstellen....

Lees verder:scholieren.com

woensdag 2 februari 2011

Bewoner azc Oude Pekela aangehouden

OUDE PEKELA - De politie heeft maandagavond op het terrein van het azc aan de Hooiweg in Oude Pekela een 16-jarige jongen uit deze plaats aangehouden.

Agenten reageerden op een melding over een verwarde agressieve bewoner, die voor de nodige commotie op het AZC terrein had gezorgd. Ook bleek dat hij een medewerker van het azc om een nog onbekende reden had bedreigd met de dood.


Lees verder:drimble.nl