maandag 29 november 2010

Toename aantal geweldszaken

Bureauchef Loek Hogeboom geeft een toelichting op de cijfers die de criminaliteitsontwikkeling in Wassenaar weergeven.

"In het afgelopen jaar deden 78 personen aangifte van mishandeling, in 2008 waren dat er 58. In 77% van de gevallen leidde dat tot de aanhouding van een verdachte. De oorzaak van de toename is tweeledig. Enerzijds heeft de samenwerking met de horecaondernemers tot gevolg dat meer mensen bereid zijn aangifte te doen van mishandeling. Door steeds gebruik te maken van de horecatelefoon zijn agenten sneller ter plaatse en kunnen verdachten vaak op heterdaad worden aangehouden. Hierdoor is het slachtoffer meer dan voorheen bereid tot het doen van aangifte. De inzet van de politie krijgt vooral vorm door extra surveillances te voet of per mountainbike rondom de sluitingstijd van horecagelegenheden. De aanwezigheid van 'blauw' werkt hierbij zowel in preventieve zin, als in repressieve zin (er kan snel worden ingegrepen). Anderzijds is er de komst van een groep asielzoekers op Duinrell. Er zijn diverse aangiften binnengekomen waarbij asielzoekers zich schuldig hadden gemaakt aan mishandeling en/of openlijk geweld onderling. Feit is dat het tijdelijk huisvesten van asielzoekers in de wintermaanden extra werk genereert. Hoeveel extra werk dat precies is, wordt nog onderzocht."

Bron: www.politie.nl

vrijdag 26 november 2010

Gemeente betaalt school asielzoekers

GILZE - De vernieuwing van de basisschool bij het asielzoekerscentrum in Gilze is toch voor rekening van de gemeente Gilze en Rijen. "Het is een verplichting die de rijksoverheid ons oplegt", meldt wethouder Lau Lavooij.
Het kost de gemeenschap circa 1 miljoen euro om de school aan de hedendaagse eisen te laten voldoen.

De OC Prinsenbosschool is al jaren gehuisvest in semipermanente lokalen. Het huidige gebouw vergt veel onderhoud en daarmee zijn hoge kosten gemoeid. Dit onderhoud wordt door de gemeente betaald. "De schoolunits staan er al heel wat jaren", meldt wethouder Lavooij. "De hoge kosten aan het onderhoud zijn eigenlijk niet meer verantwoord."

Aanvankelijk was vernieuwing van de basisschool voor kinderen van asielzoekers opgenomen in het zogeheten integraal onderwijshuisvestingsplan. Hierin zijn de renovaties en uitbreidingen van alle onderwijsinstellingen binnen Gilze en Rijen opgenomen. In totaal is met de vernieuwing van de scholen, verspreid over acht jaar, een bedrag van circa 10 miljoen euro gemoeid. Voor de Prinsenbosschool was een nieuw pand voorzien. Dit zou in 2014 moeten worden gebouwd."

Op verzoek van de raadscommissie samenleving werd de OC Prinsenbosschool buiten het onderwijshuisvestingsplan gelaten. Een meerderheid meende dat vernieuwing van deze school door het rijk bekostigd moet worden. Stichting Nuwelijn, de overkoepelende organisatie van een aantal basisscholen, schaarde zich niet achter dit plan. De directeur voelde zich ook verantwoordelijk voor de staat van de asielzoekersschool.

"Wat de commissie wilde, kan niet", zegt wethouder Lavooij. "Wij zijn verplicht om ook de school bij het asielzoekerscentrum aan de eisen van deze tijd te laten voldoen. De gemeente draait voor deze kosten op. Vanuit het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) krijgen we extra geld om de school draaiende te houden. Tot 2012 zijn deze middelen veiliggesteld. Binnenkort voeren we gesprekken om ook het geld voor na 2013 op tafel te krijgen. Daar zetten we tijdens de gesprekken uiteraard op in."

De Prinsenbosschool moet volgens de plannen in 2014 een nieuw gebouw krijgen. "Wij gaan ervan uit dat er op het asielzoekerscentrum de komende jaren nog een school nodig is", zegt de wethouder. "Een permanent gebouw is dan geen overbodige luxe."

Lees meer op: BN de Stem

dinsdag 23 november 2010

Onderzoek naar locatie voor AZC

GORINCHEM – Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Gorinchem laten weten alleen een permanent Asielzoekerscentrum (AZC) te willen bouwen. Bij ‘permanent’ gaat het om een periode van minimaal vijftien jaar. De gemeente is nu een onderzoek gestart naar een geschikte locatie voor een AZC. De gemeenteraad zal in januari hierover een besluit nemen.
Tevens worden de maatschappelijke- en economische effecten in kaart gebracht.

Bij het opstellen van toetsingskaders zijn onder meer de oude begeleidingsgroep AZC (2000 – 2004) en een vertegenwoordiging van de klankbordgroepen om advies gevraagd en wordt rekening gehouden met criteria van het COA. De gemeenteraad zal zich in januari over de locatiekeuze buigen. Het COA zal die keus aan een eigen haalbaarheidsonderzoek onderwerpen en een eerste schetsontwerp indienen. Een besluit van het COA wordt verwacht in het voorjaar van 2011. Daarna wordt een bestuursovereenkomst met de gemeente gesloten.
De voorkeur van het COA bij een permanente voorziening gaat uit naar nieuwbouw voor ten minste 700 asielzoekers.

Lees verder op: DeStadGorinchem

maandag 22 november 2010

AZC Ter Apel vreest komst Kosovaren

Ter Apel - Door de afschaffing van de visumplicht voor Albanië en Bosnië vrezen ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND in het Aanmeldcentrum in Ter Apel de komst van Kosovaren naar Nederland. De inwoners van Kosovo zouden vooral uit zijn op het innen van een vertrekpremie.
Het Aanmeldcentrum werd vorig jaar geconfronteerd met Macedoniërs die zich meldden als asielzoeker maar wel wisten dat ze geen enkele kans maakten. Ze waren schijnbaar alleen uit op de vertrekpremie van zo'n 1700 euro. De minister stak daar een stokje voor.Tijdens de open dag van het Aanmeldcentrum zeiden verschillende ambtenaren dat ze nu klaar zijn voor mensen uit Kosovo.

Lees verder op: Dagblad van het Noorden

donderdag 18 november 2010

Comité Venray tegen AZC verontrust over demonisering door linksextremisten

Het comité Venray tegen AZC is verontrust over de demonisering door de linksextremistische organisatie Kafka. Het comité is van mening dat Kafka de problemen van de mensen niet serieus neemt en bezig is met een lastercampagne. Het comité Venray tegen AZC is niet extreemrechts maar huisvest mensen van bijna alle politieke stromingen en rangen en standen.

Vanaf november kwamen er steeds meer berichten in de media waaruit bleek dat de vestiging van een AZC op het Sint-Annaterrein geen probleem zou zijn voor Venray. Vanuit de politiek werd er positief gereageerd en zou de komst van een AZC zelfs positief zijn, de monumentale panden zouden gered worden van verval, de asielzoekers zouden hun geld besteden in onze winkels dus economisch voordeel, onze basisscholen zouden gered worden door de komst van de kinderen van het AZC, enz, enz. Ook sprak een bewoner (Jacques Bastiaans) van de Overloonseweg zich positief uit over de komst van een AZC. Volgens hem reageerden zijn buurtbewoners schouderophalend, dus vonden het blijkbaar niet een probleem dat er een AZC tegen hun straat aan zou komen te liggen. Hijzelf gaf aan het geen enkel probleem te vinden als er een AZC in zijn achtertuin zou worden geplaatst.

Deze rooskleurige berichtgeving bleek echter niet de mening te zijn van de overgrote meerderheid van de bewoners van Venray.  Deze mensen voelden zich helemaal niet vertegenwoordigd door de berichten die in die dagen de media verschenen. Dit resulteerde mede in een door burgers opgezette anonieme plakactie van folders waarin het ongenoegen werd geuit tegen de komst van een AZC in Venray.

Deze plakactie bereikten de media en de anonieme plakkers werden voor laf uitgemaakt en voor racisten, anderen noemden het alleen jammer dat mensen die tegen de komst zijn zich niet bekend willen maken en in de anonimiteit actie voeren.  Elly Keijsers van het Wijkradenoverleg vertelde niet de indruk te hebben dat er veel tegenstand is tegen het AZC. De protestactie is volgens haar een initiatief van een heel kleine groep. Het overgrote deel van de inwoners van Venray staat er niet achter, dacht ze.

Omdat bleek dat er steeds meer tegenstand ontstond onder de bevolking en nog niemand zich had gemeld bij de media als tegenstander van het AZC,  heeft Tom van den Hoek zich opgeworpen als woordvoerder. Dit deed hij doormiddel van het versturen van een brief naar de lokale media waarin hij meldde dat hij ook tegen de komst van een AZC in Venray is.
Na het bericht in de lokale krant dat Van den Hoek zich naar voren had geschoven als spreekbuis voor allen die wel bezwaar hebben tegen een AZC in Venray, werd er van alle kanten hulp aangeboden. Iedereen die mee wil doen is welkom, samen staan we sterk was het motto.  Hierop is een aantal mensen samengekomen voor de oprichting van een burgercomité, genaamd Comité Venray tegen AZC.

Het doel van dit comité was en is om de mening die er leeft onder de tegenstanders van een AZC in Venray naar buiten te brengen. De komst van een AZC geeft naar verwachting een breed maatschappelijk probleem (bekijk de ruime voorbeelden elders in het land).  Vandaar dat ook verschillende mensen van alle politieke stromingen, rangen en standen zich bij het comité hebben aangemeld en natuurlijk ook welkom zijn. Samen staan we sterk. 

Het comité zorgt ervoor dat de inwoners van Venray de juiste en volledige informatie krijgen door middel van de internetpagina. Hierop plaatsen wij alles wat er omtrent het AZC in Venray gebeurd, ook geeft het comité voorbeelden van problemen elders in het land met asielzoekerscentra. Het comité probeert geen angst te zaaien. Het comité wil dat er eerlijk over dit onderwerp wordt gesproken en er niets voor de inwoners van Venray wordt verzwegen. Het doel van het comité is ook duidelijkheid te verkrijgen bij de betrokken organisaties omdat deze zelf weinig tot geen informatie  verstreken. We hebben contact gezocht met de gemeente, GGZ en het COA. De burgemeester heeft zijn standpunten duidelijk gemaakt aan ons en zou er voor zorgen dat wij voortaan meteen op de hoogte zullen worden gebracht bij iedere nieuwe ontwikkeling. Ook het COA heeft dit beloofd.

In tegenstelling tot de politieke parijen die meestal alleen informatie ontvangen van uit hun eigen achterban vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk verschillende mensen te bereiken.  Daarom zijn wij meermaals met vrijwilligers van ons comité het centrum en de wijken ingetrokken om inwoners te informeren, maar vooral om de meningen van de mensen aan te horen. Hier spraken wij voor- en tegenstanders, maar kregen vooral enorm veel steun.

Het onderzoek van het Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief (KAFKA) noemt het comité extreemrechts. Dit is een pure vorm van demonisering. Kafka neemt de problemen van de Venrayse burgers niet serieus. Zoals wij al hebben aangegeven bestaat ons comité uit mensen van verschillende politieke stromingen en mensen van alle rangen en standen. Bezorgde burgers worden door de linksextremistische organisatie weggezet bij het oud vuil. Het comité ventileert de heersende mening van de tegenstanders van de komst van een AZC in Venray. Meer niet.

Het comité zorgt ervoor dat de aandacht niet van het onderwerp wordt gehaald. Dat is nog altijd het proberen te voorkomen dat zich hier een asielzoekerscentrum vestigt met 1200 inwoners voor de duur van 10 jaar! Mede dankzij de onafhankelijk georganiseerde handtekeningenactie van een bewoner van de wijk De Brabander staat er nu al zwart op wit dat 80% van de directe omwonende tegen heeft gestemd! De gemeente, de GGZ en het COA kunnen nu niet meer om de tegenstanders heen, anders zouden onze “volksvertegenwoordigers” het volk negeren.

Het Comité Venray tegen AZC bedankt iedereen voor de steun die we ontvangen! Laster of geen laster, het comité Venray tegen AZC staat klaar voor Venray!

Met vriendelijke groet,

Comité Venray tegen AZC
 
Meer over Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief (Kafka):

1.
http://stopantifa.wordpress.com/2010/11/02/aivd-afa-en-kafka-cultiveren-dreigingsbeeld-extreemrechts/
2.
http://www.hetvrijewoord.org/?p=533

vrijdag 12 november 2010

Toekomst AZC s Gravendeel blijft onzeker

Het asielzoekerscentrum in 's Gravendeel gaat per 1 september 2012 dicht. Maar dat wil nog niet zeggen dat het AZC ook verdwijnt uit de gemeente Binnenmaas. Dat is het resultaat van de raadsvergadering van 11 november.

De gemeenteraad heeft daarin unaniem het collegevoorstel overgenomen om het AZC te sluiten in 2012. Maar tegelijkertijd is er een motie aangenomen, waarin wordt gezegd dat als het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) zelf tot andere inzichten komt, er nog mogelijkheden zijn.

Feitelijk komt het erop neer dat de COA samen met de gemeente gaat kijken of er nog geschikte locaties zijn om een nieuw centrum neer te zetten. Volgens de gemeente zijn er in Binnenmaas geen andere plekken beschikbaar voor een nieuwe opvangplek, maar het COA wil kijken of dat wel zo is.

Op de huidige plek in 's Gravendeel worden asielzoekers opgevangen in stacaravans. Die situatie gaat in ieder geval verdwijnen in 2012. Het COA wil graag vaste  bebouwing neerzetten, die om te bouwen zijn tot normale woningen als het AZC eenmaal definitief sluit. Volgens de gemeente zijn die plekken er niet, maar het COA denkt dat ze alsnog een geschikte plek binnen de gemeente Binnenmaas kunnen vinden.

Lees verder op: RTV Rijnmond

donderdag 11 november 2010

Vlagtwedde krijgt ruim zes ton voor grootste AZC in Nederland

Sellingen - De gemeente Vlagtwedde krijgt een jaarlijkse vergoeding van 645.000 euro voor het nieuwe asielcentrum voor 2000 personen in het dorp Ter Apel. Het geld wordt uitgekeerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het centrum, het grootste in het land, moet er in 2015 staan. De gemeenteraad van Vlagtwedde heeft besloten dat bijna de helft van het bedrag in een speciale pot wordt gestopt. Met het geld zullen voorzieningen in dorpen worden aangeschaft.

Lees verder op: Dagblad van het Noorden

Goes: COA stuurt brief naar raad over bestemming AZC

GOES - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers stuurt vandaag een brief naar de gemeenteraad om de onduidelijkheid die is ontstaan over de bestemming van het toekomstige asielzoekerscentrum in Goes weg te nemen.

Door een verminderde toestroom van asielzoekers naar Nederland zou de vraag naar opvangplekken niet meer zo brandend zijn als enkele jaren geleden, toen de bouwplannen werden gesmeden.

Dat zou tot gevolg hebben dat ook uitgeprocedeerden in het wijkje naast de Stoomtrein Goes-Borsele wil plaatsen. Het COA laat weten dat er geen uitgeprocedeerde asielzoekers in Goes worden geplaatst. COA-woordvoerder Jan Willem Anholts beaamt dat de toestroom van asielzoekers in Nederland enorm is geslonken. Of dat er toe leidt dat er eventueel gebouwd is voor gedeeltelijke leegstand, laat hij in het midden.

Lees verder op: PZC

maandag 8 november 2010

Buurt tegen komst azc


PETITIE ‘Verzet wordt breed gedragen in buurt’

Door Peter Heesen

VENRAY- Aanwonenden van het Sint-Annaterrein in Venray zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum (azc). Via een handtekeningenactie hebben ze hun bezwaren kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad. Volgens zegsman Jan Tromp wordt het verzet tegen het azc breed gedragen.

Van de 55 bewoners van de Overloonseweg, Noordsingel en Dr. Kortmannweg die vlakbij het park wonen, hebben er 46 het bezwaarformulier getekend. Nog vier omwonenden zijn tegen, maar willen niet officieel bewaar maken. Vijf buurtbewoners hebben geen moeite met de vestiging van een opvangcentrum in hun achtertuin.

Tromp heeft de handtekeningen opgehaald en aan de gemeenteraad aangeboden. In zijn ogen is er bij de gemeente spraken van ,,tunnelvisie”. De raadsleden vinden de voordelen van een azc zo groot dat ze niet meer stilstaan bij de nadelen, is zijn overtuiging. Hij haalt aan dat veel politieke partijen te kennen hebben gegeven dat de komst van een azc ertoe leidt dat het Annaterrein en zijn monumentale panden niet verder verloederen. Eigenaar GGZ heeft het park in de etalage gezet, maar de belangstelling van kandidaat-kopers valt tegen. Omwonenden  stellen dat de gemeente zich verstopt achter haar ‘sociale plicht’ om de asielzoekers op te vangen. Tromp roept in herinnering dat Venray zijn plicht ruimschoots vervult, getuige onder meer de tbs-kliniek. Hij gelooft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) niet als dat beweert dat ,,de kleine criminaliteit niet stijgt, de huizenwaarde niet daalt en het St.-Annapark voor iedereen toegankelijk blijft”. De buurtbewoners zijn bang dat veel alleenstaande, minderjarige asielzoekers uit Somalië en Irak naar Venray komen. Hij wijst erop dat onder die doelgroep onlangs nog een grote knokpartij uitbrak in het azc in Baexem. Tromp is verder bang dat de Venrayse kinderen een leerachterstand krijgen, omdat de scholen meer aandacht moeten besteden aan de kinderen van asielzoekers.

Tromp:  ,,Het college van B en W wenst zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, dan zal het ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten dragen voor de bewonder van Venray.” B en W zegden toe dat het COA de komende tien jaar maximaal 1200 asielzoekers mag opvangen.


Bron:Dagblad de Limburger, zaterdag 6 november

zondag 7 november 2010

interessant artikel

Het kabinet Rutte moet nu de bezem door asielzoekerscentra halen

29-10-10

"Om hun ambitie kracht bij te zetten zou het kabinet om te beginnen eens krachtig de bezem door de asielzoekerscentra moeten halen. Diverse voorvallen in de afgelopen maanden hebben immers aangetoond dat in die centra asielzoekers verblijven die zich schuldig maken aan criminaliteit, geweld en bedreigingen – ook tegen andere asielzoekers. Het mag duidelijk zijn dat deze lieden niets in Nederland te zoeken hebben en derhalve hun verblijfsstatus dient te worden ingetrokken.,,

Lees hier het hele artikel:http://fp.dagelijksestandaard.nl

zaterdag 6 november 2010

Gilze bang voor asielzoekers na steekpartij

zie hier de video:www.zie.nlZie hier nog een artikel over deze aanval:

Derde aanhouding na steekpartij Gilze

13 oktober 2010
GILZE - De politie heeft dinsdagavond een 21-jarige man uit het asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze opgepakt. Hij zou zaterdag een 46-jarige man hebben neergestoken in het Mollebospark in Gilze.

Zaterdag sprak de 46-jarige man drie asielzoekers aan. Die vielen meisjes lastig. Daarop trok een van hen een mes en stak de man neer.

Twee verdachten (19 en 20) werden meteen aangehouden. Zij zijn inmiddels vrijgelaten. De man die nu is opgepakt, is de hoofdverdachte. Hij wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris

.Bron:www.omroepbrabant.nl

Vrijspraak van vechtpartij azc

DEN HAAG - Een 23-jarige Irakees uit Middelburg is gisteren in hoger beroep vrijgesproken van mishandeling tijdens een massale vechtpartij na ruzies tussen verschillende families in het Asielzoekerscentrum (AZC) in Middelburg op 18 april 2009.

Lees verder op:www.pzc.nl

vrijdag 5 november 2010

Steekincident asielzoekers

8 oktober 2010

Een 16-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum is donderdagavond rond 22.00 uur aangehouden. De jongen uit Guinee wordt ervan verdacht een evenoude asielzoeker uit Ivoorkust gestoken te hebben met een aardappelschilmes. Dat gebeurde toen de verdachte aan het koken was en naar eigen zeggen in eens een klap kreeg van de 16-jarige jongen uit Ivoorkust.

Lees verder:www.oisterwijknieuws.nl