dinsdag 23 november 2010

Onderzoek naar locatie voor AZC

GORINCHEM – Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Gorinchem laten weten alleen een permanent Asielzoekerscentrum (AZC) te willen bouwen. Bij ‘permanent’ gaat het om een periode van minimaal vijftien jaar. De gemeente is nu een onderzoek gestart naar een geschikte locatie voor een AZC. De gemeenteraad zal in januari hierover een besluit nemen.
Tevens worden de maatschappelijke- en economische effecten in kaart gebracht.

Bij het opstellen van toetsingskaders zijn onder meer de oude begeleidingsgroep AZC (2000 – 2004) en een vertegenwoordiging van de klankbordgroepen om advies gevraagd en wordt rekening gehouden met criteria van het COA. De gemeenteraad zal zich in januari over de locatiekeuze buigen. Het COA zal die keus aan een eigen haalbaarheidsonderzoek onderwerpen en een eerste schetsontwerp indienen. Een besluit van het COA wordt verwacht in het voorjaar van 2011. Daarna wordt een bestuursovereenkomst met de gemeente gesloten.
De voorkeur van het COA bij een permanente voorziening gaat uit naar nieuwbouw voor ten minste 700 asielzoekers.

Lees verder op: DeStadGorinchem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten