dinsdag 14 december 2010

Steun het comité Venray tegen AZC!

Om het asielzoekerscentrum tegen te houden hebben wij uw steun zeer nodig. Alleen met uw steun kunnen wij het absurde plan naar de prullenbak verwijzen. Geen asielzoekerscentrum, maar betaalbare huurwoningen! Daarom vraagt comité Venray tegen AZC uw steun!

Geef u op als vrijwilliger om mee te protesteren, te folderen, te plakken, onze kraampjes te bemannen. Steun ons in woord en daad. Benader de gemeente met uw bedenkingen over het centrum.

Voor vragen, schrijf ons: venraytegenazc@gmail.com of bel ons: 06-17841319.

U kunt ons ook steunen door u aan te melden op onze Hyves- en Facebookpagina’s of volg ons op Twitter!

maandag 13 december 2010

Radio 90FM moet plaats maken voor asielzoekers

Radio 90FM is alweer vanaf 1993 gehuisvest in het Asielzoekerscentrum (AZC) aan de Hoogstraat in Leersum. Radio 90FM kreeg destijds van de toenmalige gemeente Leersum toestemming, de studio in te richten in één van de gebouwen van het AZC.

Medio 2010 heeft Radio 90FM van het Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers (COA) te horen gekregen, dat we het pand binnen een half jaar moeten verlaten, omdat het COA de capaciteit voor opvang verhoogt van 450 naar 600 personen. Het pand moet “veegvrij” worden opgeleverd.

Vlak na deze mededeling heeft de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug de toestemming voor uitbreiding van het AZC echter opgeschort.  Radio 90FM heeft uiteraard direct bezwaar gemaakt bij het COA. Tot op heden is van het COA nog geen reactie op dit bezwaar ontvangen.

Intussen zijn zowel de gemeente als Radio 90FM zelf naarstig op zoek naar vervangende huisvesting. Dit heeft tot nu toe nog niet tot resultaat geleid. Het zal duidelijk zijn, dat een mogelijke verhuizing niet alleen tot aanzienlijke kosten leidt, maar ook in logistieke zin de nodige tijd en voorbereiding zal kosten.

We zullen u uiteraard van de ontwikkelingen op de hoogte houden. En weet u misschien een passende toekomstige locatie voor Radio 90FM, dan horen we dat graag van u

Meer lezen op: Radio 90FM

zaterdag 11 december 2010

Mogelijk AZC in Woensdrecht

HOOGERHEIDE - Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil in de gemeente Woensdrecht mogelijk een asielzoekerscentrum openen. De instantie heeft daartoe een verzoek ingediend bij de gemeente. 
Het zou daarbij gaan om een nieuw te bouwen centrum dat onderdak biedt aan maximaal vierhonderd mensen.

Daarvoor heeft het COA twee mogelijke locaties op het oog: de voormalige steenhouwerij Glatt aan de Putseweg in Putte en de voormalige steengroeve Boudewijn in Ossendrecht.

Op de laatste plek probeert de gemeente al tijden, en vooralsnog met weinig succes, een grootschalig project met woningen en een luxe hotel van de grond te krijgen. Voor de inmiddels zwaar vervallen steenhouwerij Glatt waren tot nu toe nog geen plannen in de maak.

De gemeente Woensdrecht liet gisteren weten in principe ‘niet onwelwillend’ tegenover de vestiging van een nieuw asielzoekerscentrum te staan.

Het college van burgemeester en wethouders gaat de komende maanden dan ook samen met het COA onderzoeken hoe de plannen verder kunnen worden vormgegeven. Verwacht wordt dat de gemeenteraad, die in de kwestie het laatste woord heeft, nog voor de zomer van 2011 een besluit zal nemen.

De kans lijkt nu al groot dat dat besluit positief uitvalt. Vrijwel alle fractievoorzitters toonden zich gisteren in een eerste reactie uitgesproken voorstanders van de plannen. Gevraagd naar hun voorkeur voor een locatie lijkt het terrein in Putte de meeste kans te maken.

Lees verder op: BN de Stem

vrijdag 10 december 2010

Winkeldief pakt mes: 120 uur werkstraf

Leeuwarden - Met een telefoon met handset trachtte een Burgumer (34) op 4 december vorig jaar zonder te betalen langs de kassa van de Aldi in Burgum te glippen. De man liep tegen de lamp. Toen het winkelpersoneel hem wilde aanhouden, rukte hij zich los. Vervolgens pakte hij een mes en waarmee hij probeerde zijn belagers te steken.

Uiteindelijk werd de man, een bewoner van het Burgumer azc, door het personeel en een omstander overmeesterd. Hij had zich vrijdag bij de politierechter moeten melden, maar hij was niet komen opdagen. Dat weerhield de rechter er niet van hem te veroordelen tot een werkstraf van 120 uur.

Lees verder op: WaldNet

dinsdag 7 december 2010

Meer asielzoekers alleen met instemming Bellingwolders

Bellingwolde -

Het asielzoekerscentrum (azc) De Grenshof in Bellingwolde kan alleen uitbreiden met vijftig extra plaatsen als de inwoners van Bellingwolde daarmee instemmen. Daartoe komt er binnenkort een onderzoek naar de mening van de dorpsbewoners.

Dat bleek dinsdagavond tijdens de raadscommissie in Bellingwedde, waar Yvonne Postema, locatiemanager van het azc Bellingwolde een toelichting gaf over de eventuele uitbreiding van het azc.

Daar verblijven momenteel 328 asielzoekers, die ofwel in afwachting zijn van het antwoord op hun aanvraag voor een verblijfsvergunning, ofwel zijn uitgeprocedeerd en wachten op vertrek naar hun thuisland.

De Grenshof kwam in 1998 in eigendom van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), waarbij is afgesproken dat er plek komt voor maximaal 345 bewoners. Dat aantal komt overeen met circa tien procent van de inwoners van Bellingwolde. Als het aan het COA ligt, wordt het aantal bedden met vijftig uitgebreid naar 395 of 400. Een formeel verzoek aan de gemeente is er nog niet, omdat het COA dat alleen indient als de bevolking ermee instemt. “Vierhonderd plaatsen is het meest effectief wat betreft de formatie”, zegt Postema. “Nu is het team van begeleiders soms net iets te klein.” Vijftig extra asielzoekers zou volgens Postema twee halve banen extra kunnen opleveren bij het azc, evenals extra leerlingen voor de scholen in het dorp.

Lees verder op: Dagblad van het Noorden

maandag 29 november 2010

Toename aantal geweldszaken

Bureauchef Loek Hogeboom geeft een toelichting op de cijfers die de criminaliteitsontwikkeling in Wassenaar weergeven.

"In het afgelopen jaar deden 78 personen aangifte van mishandeling, in 2008 waren dat er 58. In 77% van de gevallen leidde dat tot de aanhouding van een verdachte. De oorzaak van de toename is tweeledig. Enerzijds heeft de samenwerking met de horecaondernemers tot gevolg dat meer mensen bereid zijn aangifte te doen van mishandeling. Door steeds gebruik te maken van de horecatelefoon zijn agenten sneller ter plaatse en kunnen verdachten vaak op heterdaad worden aangehouden. Hierdoor is het slachtoffer meer dan voorheen bereid tot het doen van aangifte. De inzet van de politie krijgt vooral vorm door extra surveillances te voet of per mountainbike rondom de sluitingstijd van horecagelegenheden. De aanwezigheid van 'blauw' werkt hierbij zowel in preventieve zin, als in repressieve zin (er kan snel worden ingegrepen). Anderzijds is er de komst van een groep asielzoekers op Duinrell. Er zijn diverse aangiften binnengekomen waarbij asielzoekers zich schuldig hadden gemaakt aan mishandeling en/of openlijk geweld onderling. Feit is dat het tijdelijk huisvesten van asielzoekers in de wintermaanden extra werk genereert. Hoeveel extra werk dat precies is, wordt nog onderzocht."

Bron: www.politie.nl

vrijdag 26 november 2010

Gemeente betaalt school asielzoekers

GILZE - De vernieuwing van de basisschool bij het asielzoekerscentrum in Gilze is toch voor rekening van de gemeente Gilze en Rijen. "Het is een verplichting die de rijksoverheid ons oplegt", meldt wethouder Lau Lavooij.
Het kost de gemeenschap circa 1 miljoen euro om de school aan de hedendaagse eisen te laten voldoen.

De OC Prinsenbosschool is al jaren gehuisvest in semipermanente lokalen. Het huidige gebouw vergt veel onderhoud en daarmee zijn hoge kosten gemoeid. Dit onderhoud wordt door de gemeente betaald. "De schoolunits staan er al heel wat jaren", meldt wethouder Lavooij. "De hoge kosten aan het onderhoud zijn eigenlijk niet meer verantwoord."

Aanvankelijk was vernieuwing van de basisschool voor kinderen van asielzoekers opgenomen in het zogeheten integraal onderwijshuisvestingsplan. Hierin zijn de renovaties en uitbreidingen van alle onderwijsinstellingen binnen Gilze en Rijen opgenomen. In totaal is met de vernieuwing van de scholen, verspreid over acht jaar, een bedrag van circa 10 miljoen euro gemoeid. Voor de Prinsenbosschool was een nieuw pand voorzien. Dit zou in 2014 moeten worden gebouwd."

Op verzoek van de raadscommissie samenleving werd de OC Prinsenbosschool buiten het onderwijshuisvestingsplan gelaten. Een meerderheid meende dat vernieuwing van deze school door het rijk bekostigd moet worden. Stichting Nuwelijn, de overkoepelende organisatie van een aantal basisscholen, schaarde zich niet achter dit plan. De directeur voelde zich ook verantwoordelijk voor de staat van de asielzoekersschool.

"Wat de commissie wilde, kan niet", zegt wethouder Lavooij. "Wij zijn verplicht om ook de school bij het asielzoekerscentrum aan de eisen van deze tijd te laten voldoen. De gemeente draait voor deze kosten op. Vanuit het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) krijgen we extra geld om de school draaiende te houden. Tot 2012 zijn deze middelen veiliggesteld. Binnenkort voeren we gesprekken om ook het geld voor na 2013 op tafel te krijgen. Daar zetten we tijdens de gesprekken uiteraard op in."

De Prinsenbosschool moet volgens de plannen in 2014 een nieuw gebouw krijgen. "Wij gaan ervan uit dat er op het asielzoekerscentrum de komende jaren nog een school nodig is", zegt de wethouder. "Een permanent gebouw is dan geen overbodige luxe."

Lees meer op: BN de Stem

dinsdag 23 november 2010

Onderzoek naar locatie voor AZC

GORINCHEM – Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Gorinchem laten weten alleen een permanent Asielzoekerscentrum (AZC) te willen bouwen. Bij ‘permanent’ gaat het om een periode van minimaal vijftien jaar. De gemeente is nu een onderzoek gestart naar een geschikte locatie voor een AZC. De gemeenteraad zal in januari hierover een besluit nemen.
Tevens worden de maatschappelijke- en economische effecten in kaart gebracht.

Bij het opstellen van toetsingskaders zijn onder meer de oude begeleidingsgroep AZC (2000 – 2004) en een vertegenwoordiging van de klankbordgroepen om advies gevraagd en wordt rekening gehouden met criteria van het COA. De gemeenteraad zal zich in januari over de locatiekeuze buigen. Het COA zal die keus aan een eigen haalbaarheidsonderzoek onderwerpen en een eerste schetsontwerp indienen. Een besluit van het COA wordt verwacht in het voorjaar van 2011. Daarna wordt een bestuursovereenkomst met de gemeente gesloten.
De voorkeur van het COA bij een permanente voorziening gaat uit naar nieuwbouw voor ten minste 700 asielzoekers.

Lees verder op: DeStadGorinchem

maandag 22 november 2010

AZC Ter Apel vreest komst Kosovaren

Ter Apel - Door de afschaffing van de visumplicht voor Albanië en Bosnië vrezen ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND in het Aanmeldcentrum in Ter Apel de komst van Kosovaren naar Nederland. De inwoners van Kosovo zouden vooral uit zijn op het innen van een vertrekpremie.
Het Aanmeldcentrum werd vorig jaar geconfronteerd met Macedoniërs die zich meldden als asielzoeker maar wel wisten dat ze geen enkele kans maakten. Ze waren schijnbaar alleen uit op de vertrekpremie van zo'n 1700 euro. De minister stak daar een stokje voor.Tijdens de open dag van het Aanmeldcentrum zeiden verschillende ambtenaren dat ze nu klaar zijn voor mensen uit Kosovo.

Lees verder op: Dagblad van het Noorden

donderdag 18 november 2010

Comité Venray tegen AZC verontrust over demonisering door linksextremisten

Het comité Venray tegen AZC is verontrust over de demonisering door de linksextremistische organisatie Kafka. Het comité is van mening dat Kafka de problemen van de mensen niet serieus neemt en bezig is met een lastercampagne. Het comité Venray tegen AZC is niet extreemrechts maar huisvest mensen van bijna alle politieke stromingen en rangen en standen.

Vanaf november kwamen er steeds meer berichten in de media waaruit bleek dat de vestiging van een AZC op het Sint-Annaterrein geen probleem zou zijn voor Venray. Vanuit de politiek werd er positief gereageerd en zou de komst van een AZC zelfs positief zijn, de monumentale panden zouden gered worden van verval, de asielzoekers zouden hun geld besteden in onze winkels dus economisch voordeel, onze basisscholen zouden gered worden door de komst van de kinderen van het AZC, enz, enz. Ook sprak een bewoner (Jacques Bastiaans) van de Overloonseweg zich positief uit over de komst van een AZC. Volgens hem reageerden zijn buurtbewoners schouderophalend, dus vonden het blijkbaar niet een probleem dat er een AZC tegen hun straat aan zou komen te liggen. Hijzelf gaf aan het geen enkel probleem te vinden als er een AZC in zijn achtertuin zou worden geplaatst.

Deze rooskleurige berichtgeving bleek echter niet de mening te zijn van de overgrote meerderheid van de bewoners van Venray.  Deze mensen voelden zich helemaal niet vertegenwoordigd door de berichten die in die dagen de media verschenen. Dit resulteerde mede in een door burgers opgezette anonieme plakactie van folders waarin het ongenoegen werd geuit tegen de komst van een AZC in Venray.

Deze plakactie bereikten de media en de anonieme plakkers werden voor laf uitgemaakt en voor racisten, anderen noemden het alleen jammer dat mensen die tegen de komst zijn zich niet bekend willen maken en in de anonimiteit actie voeren.  Elly Keijsers van het Wijkradenoverleg vertelde niet de indruk te hebben dat er veel tegenstand is tegen het AZC. De protestactie is volgens haar een initiatief van een heel kleine groep. Het overgrote deel van de inwoners van Venray staat er niet achter, dacht ze.

Omdat bleek dat er steeds meer tegenstand ontstond onder de bevolking en nog niemand zich had gemeld bij de media als tegenstander van het AZC,  heeft Tom van den Hoek zich opgeworpen als woordvoerder. Dit deed hij doormiddel van het versturen van een brief naar de lokale media waarin hij meldde dat hij ook tegen de komst van een AZC in Venray is.
Na het bericht in de lokale krant dat Van den Hoek zich naar voren had geschoven als spreekbuis voor allen die wel bezwaar hebben tegen een AZC in Venray, werd er van alle kanten hulp aangeboden. Iedereen die mee wil doen is welkom, samen staan we sterk was het motto.  Hierop is een aantal mensen samengekomen voor de oprichting van een burgercomité, genaamd Comité Venray tegen AZC.

Het doel van dit comité was en is om de mening die er leeft onder de tegenstanders van een AZC in Venray naar buiten te brengen. De komst van een AZC geeft naar verwachting een breed maatschappelijk probleem (bekijk de ruime voorbeelden elders in het land).  Vandaar dat ook verschillende mensen van alle politieke stromingen, rangen en standen zich bij het comité hebben aangemeld en natuurlijk ook welkom zijn. Samen staan we sterk. 

Het comité zorgt ervoor dat de inwoners van Venray de juiste en volledige informatie krijgen door middel van de internetpagina. Hierop plaatsen wij alles wat er omtrent het AZC in Venray gebeurd, ook geeft het comité voorbeelden van problemen elders in het land met asielzoekerscentra. Het comité probeert geen angst te zaaien. Het comité wil dat er eerlijk over dit onderwerp wordt gesproken en er niets voor de inwoners van Venray wordt verzwegen. Het doel van het comité is ook duidelijkheid te verkrijgen bij de betrokken organisaties omdat deze zelf weinig tot geen informatie  verstreken. We hebben contact gezocht met de gemeente, GGZ en het COA. De burgemeester heeft zijn standpunten duidelijk gemaakt aan ons en zou er voor zorgen dat wij voortaan meteen op de hoogte zullen worden gebracht bij iedere nieuwe ontwikkeling. Ook het COA heeft dit beloofd.

In tegenstelling tot de politieke parijen die meestal alleen informatie ontvangen van uit hun eigen achterban vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk verschillende mensen te bereiken.  Daarom zijn wij meermaals met vrijwilligers van ons comité het centrum en de wijken ingetrokken om inwoners te informeren, maar vooral om de meningen van de mensen aan te horen. Hier spraken wij voor- en tegenstanders, maar kregen vooral enorm veel steun.

Het onderzoek van het Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief (KAFKA) noemt het comité extreemrechts. Dit is een pure vorm van demonisering. Kafka neemt de problemen van de Venrayse burgers niet serieus. Zoals wij al hebben aangegeven bestaat ons comité uit mensen van verschillende politieke stromingen en mensen van alle rangen en standen. Bezorgde burgers worden door de linksextremistische organisatie weggezet bij het oud vuil. Het comité ventileert de heersende mening van de tegenstanders van de komst van een AZC in Venray. Meer niet.

Het comité zorgt ervoor dat de aandacht niet van het onderwerp wordt gehaald. Dat is nog altijd het proberen te voorkomen dat zich hier een asielzoekerscentrum vestigt met 1200 inwoners voor de duur van 10 jaar! Mede dankzij de onafhankelijk georganiseerde handtekeningenactie van een bewoner van de wijk De Brabander staat er nu al zwart op wit dat 80% van de directe omwonende tegen heeft gestemd! De gemeente, de GGZ en het COA kunnen nu niet meer om de tegenstanders heen, anders zouden onze “volksvertegenwoordigers” het volk negeren.

Het Comité Venray tegen AZC bedankt iedereen voor de steun die we ontvangen! Laster of geen laster, het comité Venray tegen AZC staat klaar voor Venray!

Met vriendelijke groet,

Comité Venray tegen AZC
 
Meer over Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief (Kafka):

1.
http://stopantifa.wordpress.com/2010/11/02/aivd-afa-en-kafka-cultiveren-dreigingsbeeld-extreemrechts/
2.
http://www.hetvrijewoord.org/?p=533

vrijdag 12 november 2010

Toekomst AZC s Gravendeel blijft onzeker

Het asielzoekerscentrum in 's Gravendeel gaat per 1 september 2012 dicht. Maar dat wil nog niet zeggen dat het AZC ook verdwijnt uit de gemeente Binnenmaas. Dat is het resultaat van de raadsvergadering van 11 november.

De gemeenteraad heeft daarin unaniem het collegevoorstel overgenomen om het AZC te sluiten in 2012. Maar tegelijkertijd is er een motie aangenomen, waarin wordt gezegd dat als het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) zelf tot andere inzichten komt, er nog mogelijkheden zijn.

Feitelijk komt het erop neer dat de COA samen met de gemeente gaat kijken of er nog geschikte locaties zijn om een nieuw centrum neer te zetten. Volgens de gemeente zijn er in Binnenmaas geen andere plekken beschikbaar voor een nieuwe opvangplek, maar het COA wil kijken of dat wel zo is.

Op de huidige plek in 's Gravendeel worden asielzoekers opgevangen in stacaravans. Die situatie gaat in ieder geval verdwijnen in 2012. Het COA wil graag vaste  bebouwing neerzetten, die om te bouwen zijn tot normale woningen als het AZC eenmaal definitief sluit. Volgens de gemeente zijn die plekken er niet, maar het COA denkt dat ze alsnog een geschikte plek binnen de gemeente Binnenmaas kunnen vinden.

Lees verder op: RTV Rijnmond

donderdag 11 november 2010

Vlagtwedde krijgt ruim zes ton voor grootste AZC in Nederland

Sellingen - De gemeente Vlagtwedde krijgt een jaarlijkse vergoeding van 645.000 euro voor het nieuwe asielcentrum voor 2000 personen in het dorp Ter Apel. Het geld wordt uitgekeerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het centrum, het grootste in het land, moet er in 2015 staan. De gemeenteraad van Vlagtwedde heeft besloten dat bijna de helft van het bedrag in een speciale pot wordt gestopt. Met het geld zullen voorzieningen in dorpen worden aangeschaft.

Lees verder op: Dagblad van het Noorden

Goes: COA stuurt brief naar raad over bestemming AZC

GOES - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers stuurt vandaag een brief naar de gemeenteraad om de onduidelijkheid die is ontstaan over de bestemming van het toekomstige asielzoekerscentrum in Goes weg te nemen.

Door een verminderde toestroom van asielzoekers naar Nederland zou de vraag naar opvangplekken niet meer zo brandend zijn als enkele jaren geleden, toen de bouwplannen werden gesmeden.

Dat zou tot gevolg hebben dat ook uitgeprocedeerden in het wijkje naast de Stoomtrein Goes-Borsele wil plaatsen. Het COA laat weten dat er geen uitgeprocedeerde asielzoekers in Goes worden geplaatst. COA-woordvoerder Jan Willem Anholts beaamt dat de toestroom van asielzoekers in Nederland enorm is geslonken. Of dat er toe leidt dat er eventueel gebouwd is voor gedeeltelijke leegstand, laat hij in het midden.

Lees verder op: PZC

maandag 8 november 2010

Buurt tegen komst azc


PETITIE ‘Verzet wordt breed gedragen in buurt’

Door Peter Heesen

VENRAY- Aanwonenden van het Sint-Annaterrein in Venray zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum (azc). Via een handtekeningenactie hebben ze hun bezwaren kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad. Volgens zegsman Jan Tromp wordt het verzet tegen het azc breed gedragen.

Van de 55 bewoners van de Overloonseweg, Noordsingel en Dr. Kortmannweg die vlakbij het park wonen, hebben er 46 het bezwaarformulier getekend. Nog vier omwonenden zijn tegen, maar willen niet officieel bewaar maken. Vijf buurtbewoners hebben geen moeite met de vestiging van een opvangcentrum in hun achtertuin.

Tromp heeft de handtekeningen opgehaald en aan de gemeenteraad aangeboden. In zijn ogen is er bij de gemeente spraken van ,,tunnelvisie”. De raadsleden vinden de voordelen van een azc zo groot dat ze niet meer stilstaan bij de nadelen, is zijn overtuiging. Hij haalt aan dat veel politieke partijen te kennen hebben gegeven dat de komst van een azc ertoe leidt dat het Annaterrein en zijn monumentale panden niet verder verloederen. Eigenaar GGZ heeft het park in de etalage gezet, maar de belangstelling van kandidaat-kopers valt tegen. Omwonenden  stellen dat de gemeente zich verstopt achter haar ‘sociale plicht’ om de asielzoekers op te vangen. Tromp roept in herinnering dat Venray zijn plicht ruimschoots vervult, getuige onder meer de tbs-kliniek. Hij gelooft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) niet als dat beweert dat ,,de kleine criminaliteit niet stijgt, de huizenwaarde niet daalt en het St.-Annapark voor iedereen toegankelijk blijft”. De buurtbewoners zijn bang dat veel alleenstaande, minderjarige asielzoekers uit Somalië en Irak naar Venray komen. Hij wijst erop dat onder die doelgroep onlangs nog een grote knokpartij uitbrak in het azc in Baexem. Tromp is verder bang dat de Venrayse kinderen een leerachterstand krijgen, omdat de scholen meer aandacht moeten besteden aan de kinderen van asielzoekers.

Tromp:  ,,Het college van B en W wenst zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, dan zal het ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten dragen voor de bewonder van Venray.” B en W zegden toe dat het COA de komende tien jaar maximaal 1200 asielzoekers mag opvangen.


Bron:Dagblad de Limburger, zaterdag 6 november

zondag 7 november 2010

interessant artikel

Het kabinet Rutte moet nu de bezem door asielzoekerscentra halen

29-10-10

"Om hun ambitie kracht bij te zetten zou het kabinet om te beginnen eens krachtig de bezem door de asielzoekerscentra moeten halen. Diverse voorvallen in de afgelopen maanden hebben immers aangetoond dat in die centra asielzoekers verblijven die zich schuldig maken aan criminaliteit, geweld en bedreigingen – ook tegen andere asielzoekers. Het mag duidelijk zijn dat deze lieden niets in Nederland te zoeken hebben en derhalve hun verblijfsstatus dient te worden ingetrokken.,,

Lees hier het hele artikel:http://fp.dagelijksestandaard.nl

zaterdag 6 november 2010

Gilze bang voor asielzoekers na steekpartij

zie hier de video:www.zie.nlZie hier nog een artikel over deze aanval:

Derde aanhouding na steekpartij Gilze

13 oktober 2010
GILZE - De politie heeft dinsdagavond een 21-jarige man uit het asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze opgepakt. Hij zou zaterdag een 46-jarige man hebben neergestoken in het Mollebospark in Gilze.

Zaterdag sprak de 46-jarige man drie asielzoekers aan. Die vielen meisjes lastig. Daarop trok een van hen een mes en stak de man neer.

Twee verdachten (19 en 20) werden meteen aangehouden. Zij zijn inmiddels vrijgelaten. De man die nu is opgepakt, is de hoofdverdachte. Hij wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris

.Bron:www.omroepbrabant.nl

Vrijspraak van vechtpartij azc

DEN HAAG - Een 23-jarige Irakees uit Middelburg is gisteren in hoger beroep vrijgesproken van mishandeling tijdens een massale vechtpartij na ruzies tussen verschillende families in het Asielzoekerscentrum (AZC) in Middelburg op 18 april 2009.

Lees verder op:www.pzc.nl

vrijdag 5 november 2010

Steekincident asielzoekers

8 oktober 2010

Een 16-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum is donderdagavond rond 22.00 uur aangehouden. De jongen uit Guinee wordt ervan verdacht een evenoude asielzoeker uit Ivoorkust gestoken te hebben met een aardappelschilmes. Dat gebeurde toen de verdachte aan het koken was en naar eigen zeggen in eens een klap kreeg van de 16-jarige jongen uit Ivoorkust.

Lees verder:www.oisterwijknieuws.nl

dinsdag 26 oktober 2010

AZC Eindhoven niet veilig voor homo's

Het asielzoekerscentrum (AZC) in Eindhoven is niet veilig voor homoseksuele asielzoekers. Dat zegt de Amsterdamse stichting Secret Garden.

De stichting bundelde persoonlijke verhalen van oud-bewoners van asielzoekerscentra in heel Nederland in een reportage. Twee voormalige bewoners van het AZC in Eindhoven vertellen in de reportage dat ze bedreigd en mishandeld werden in het centrum. Het bestuur van het AZC zou de mannen destijds niet geholpen hebben.

Het centrum ontkent dat zulke problematiek genegeerd zou worden. Volgens een woordvoerder wordt er in soortgelijke situaties altijd opgetreden, alleen moeten de slachtoffers willen meewerken.

Lees verder op: Omroep Brabant

Brief gemeente: stand van zaken asielopvang VenrayWij vinden dat de gemeente Venray inzake het asielzoekerscentrum volledige openheid dient te geven, in alles wat ze doet. Daarom publiceren we hier de inhoud van de brief, die naar een aantal omwonenden van het Sint Annaterrein is verstuurd. Het is zoals de gemeente zelf zegt; een brief om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.


datum                    18 oktober 2010

onderwerp              Stand van zaken asielopvang Venray

Geachte heer/mevrouw,

Zoals toegezegd in de diverse bijeenkomsten die tot nu toe zijn gehouden in het kader
van de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in Venray, houden wij u
op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op dit moment zijn het COA en terreineigenaar GGZ Noord- en Midden-Limburg nog
met elkaar in onderhandeling over het gebruik van de panden op het Sint Annaterrein
in Venray. Dit neemt meer tijd in beslag dan in eerste instantie gedacht. Een definitief
besluit of er een azc in Venray komt zal naar verwachting pas na de jaarwisseling vallen.

De toezegging van het COA om een informatiebijeenkomst te houden vóór de
eventuele opening van het azc, staat nog steeds. Daarnaast wordt u als betrokkene
uiteraard tussentijds geïnformeerd over de voortgang en eventuele conclusies van de
onderhandelingen.

We gaan ervan uit u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Anton Dörsch
Portefeuillemanager Vastgoed & Capaciteit
Gemeente Venray
Hans Gilissen
Burgemeester gemeente Venray
GGZ Noord- en Midden-Limburg
Toine van der Sanden
Voorzitter Raad van Bestuur

maandag 25 oktober 2010

Uitzending Uitgesproken EO, mishandeling van christelijke asielzoekers in Nederlandse AZC's


Uitgesproken EO - 19 oktober

In deze uitzending: De horror Sint, mishandeling van christelijke asielzoekers in Nederlandse AZC's, en de ingesproken boodschap van CDJA-bestuurslid Paul Schenderling.

Het onder werp AZC begint na 5,5 minuten


Bekijk hier de uitzending.

‘Veel homoseksuele asielzoekers mishandeld’

In Nederlandse asielzoekerscentra worden elk jaar tientallen homoseksuelen mishandeld en bespot vanwege hun geaardheid. Dat stelt de organisatie Secret Garden, die de Tweede Kamer dinsdagmiddag aandacht voor de problematiek van homoseksuele asielzoekers gaat vragen.

De stichting heeft de afgelopen anderhalf jaar 158 klachten ontvangen van heimelijke homoseksuelen en lesbiennes die uit veelal islamitische landen zijn gevlucht om asiel aan te vragen in Nederland. In asielzoekerscentra belanden zij vaak tussen landgenoten die op hen neerkijken vanwege hun geaardheid. Dit leidt vaak tot fysieke confrontaties, stelt de stichting.

,,Die mensen vluchten uit hun thuisland weg omdat ze daar niet zichzelf kunnen zijn’’, stelt een woordvoerder. ,,Ze hopen hier in Nederland openlijk uit de kast te kunnen komen. Maar in de asielzoekerscentra wacht hun dezelfde onveiligheid die ze juist hoopten te ontvluchten.’’

Lees verder op:www.depers.nl

Dit is uiteraard niets nieuws, zie hier een verwijzing naar een bericht uit 2008 waar het COC (Nederlandse vereniging tot integratie van homosexualiteit) al oproept voor een aparte opvang voor homoseksuele asielzoekers vanwege de onveiligheid in de bestaande AZC's. 
Hans Spekman (PvdA Tweede Kamerlid) vindt dat daders streng moeten worden gestraft en zo mogelijk ook het land uit moeten worden gezet. "Dit is niet de samenleving die we willen en dit valt niet te tolereren."

zaterdag 23 oktober 2010

Verslag digitaal: Venray tegen AZC op Maasland Radio

Zoals eerder geschreven is onze woordvoerder een vraaggesprek afgenomen door Maasland Radio. Het gesprek is op woensdag 20 oktober, rond 18u10 uitgezonden. Voor de mensen die de uitzending gemist hebben staat hieronder - in twee delen - het volledige vraaggesprek.

Eerste deel gesprekTweede deel gesprek

vrijdag 22 oktober 2010

Vechtpartij AZC heeft mogelijk gevolgen

De massale vechtpartij deze week in het asielzoekerscentrum in Baexem heeft mogelijk gevolgen voor de uitbreiding van het AZC. Het centrum wil vanaf 2012 meer mensen opvangen. De gemeente neemt daarover binnenkort een besluit. Volgens burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal speelt de vechtpartij zeker een rol in de beslissing over de uitbreiding.

Woensdagnacht raakten groepen asielzoekers slaags in het AZC. Ruim dertig agenten van politiekorpsen in Limburg en Brabant waren nodig om de vechtende partijen uit elkaar te krijgen. Vijf jongens van 16 en 17 jaar zitten voorlopig nog vast. Zodra ze vrij komen worden ze overgeplaatst naar een ander asielzoekerscentrum.

Lees verder op: Limburg 1

donderdag 21 oktober 2010

Vechtende asielzoekers slaan in op politie

Meer dan dertig agenten van drie politiekorpsen uit Limburg en Brabant hebben in de nacht van woensdag op donderdag de rust hersteld na bedreigingen en vechtpartijen in het asielzoekerscentrum (azc) in Baexem (Limburg). De politie arresteerde vijf jongens van 16 en 17 jaar, maakte zij donderdag bekend.

Rond 02.00 uur donderdagochtend kreeg de politie een melding van een ruzie tussen bewoners over geluidsoverlast en een bedreiging van een beveiliger door een bewoner van het azc. De gealarmeerde politie hield deze bewoner aan, maar vervolgens gingen andere bewoners met elkaar en met de politie op de vuist.

Het duurde tot 03.30 uur voordat de politie na nog eens vier arrestaties en assistentie van andere patrouilles uit de wijde omgeving de orde kon herstellen. De vijf zitten in de cel. Enkele agenten raakten lichtgewond.

Bron: Actueel.nl

woensdag 20 oktober 2010

Venray tegen AZC op Maasland Radio

Onze woordvoerder heeft gisteren een telefonisch vraaggesprek afgegeven aan Maasland Radio. Dit is een regionale omroep, te vinden via deze verwijzing. Het gesprek wordt vandaag,  woensdag 20 oktober, rond 18u10 uitgezonden. Het gesprek wordt ook nog eens op de zondag herhaald.

Binnen enkele dagen zal dit gesprek ook hier te beluisteren zijn.

dinsdag 19 oktober 2010

Kamer: Stop asielprocedure na mishandeling in AZC

Christelijke asielzoekers hebben in driekwart van de asielcentra te maken met (doods)bedreigingen tijdens hun verblijf. En in een derde van de AZC's is er daadwerkelijk sprake van fysiek geweld tegen bewoners die christen zijn of zijn geworden. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in Nederlandse asielcentra, waarvan de resultaten vanavond worden gepubliceerd in Uitgesproken EO.

In een reactie op de uitzending pleit een ruime Kamermeerderheid voor het stopzetten van de asielprocedure voor asielzoekers die zich schuldig maken aan ernstige bedreigingen of fysiek geweld.

Onderzoek stichting Gave
Uit het onderzoek van Stichting Gave, een christelijke organisatie die hulp verleent aan asielzoekers, blijkt dat christenen in het merendeel (75%) van de asielcentra te maken krijgen met discriminatie. In veel centra is er sprake van bedreigingen (67%) en zelfs fysiek geweld (33%).

Het onderzoek is uitgevoerd onder de medewerkers van stichting Gave in 28 asielcentra. Dat is de helft van het aantal bestaande asielcentra. De medewerkers melden dat het geweld en de bedreigingen meestal afkomstig is van islamistische medebewoners in de AZC's.

"Volstrekt onacceptabel"
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil dat Gerd Leers, de nieuwe minister van Immigratie en Asiel, een onderzoek instelt naar de omvang van de bedreigingen en het geweld. Een ruime Kamermeerderheid van CDA, PvdA, VVD, PVV, D'66 en SGP steunt hem hierin. "Dit is volstrekt onacceptabel. Met dit onderzoek in handen moeten wij echt een vuist maken tegen deze geloofsvervolging van christenen binnen onze eigen landsgrenzen", aldus Voordewind in een reactie op de uitzending van Uitgesproken EO.

Lees verder op:www.uitgesprokeneo.nl

vrijdag 15 oktober 2010

Venraytegenazc uitgenodigd op debatavond ‘het Lagerhuis Venray’

Op woensdag 13 oktober was het Comité Venray Tegen AZC uitgenodigd door Connecting People voor een debatavond. Zodoende zijn we met een aantal personen naar de Witte Hoeve gegaan om daar deel te nemen aan het debat. Mede door onze aanwezigheid kwam een stevig debat op gang, uiteraard met respect voor ieders mening.

Het onderwerp van de avond was ‘jongeren’ en de vier onderstaande stellingen zijn behandeld op deze avond en werden ingeleid door medewerkers van Connecting People:

Stelling 1: cultuur  zorgt voor een barrière tussen de verschillende groepen jongeren in Venray

Stelling 2: de ondernomen faciliteiten en activiteiten in Venray voor jongeren zijn niet geslaagd

Stelling 3: jongeren die in het AZC geplaatst zijn, zijn welkom in Venray

Stelling 4: de integratie van jongeren is geslaagd
Onze woordvoerder Tom van den Hoek

Van de aanwezigen was ongeveer 80% van buitenlandse afkomst. Dit had zowel een positieve als negatieve uitwerking. Positief was dat we veel aandacht kregen om onze mening te verkondigen, wat vaak botste met de tegenpartij en dit zorgde voor een levendig en interessant debat. Negatief was dat dit percentage geen juiste afspiegeling is van de Venrayse samenleving waardoor er teveel vanuit één mening het debat beheerst werd

Wij waren natuurlijk vooral uitgenodigd om over stelling 3 te praten ’jongeren die in het AZC geplaatst zijn, zijn welkom in Venray’.  Hier vertelde onze woordvoerder Tom van den Hoek dat wij de komst van een AZC in zijn geheel niet zien zitten. Als het COA het dan toch zo ver heeft gekregen om een AZC in Venray te vestigen, moet men die kinderen niet meteen gaan verspreiden over de basisscholen van Venray. 

Het COA zelf zegt dat er ongeveer 120 leerplichtige asielzoekers kinderen naar Venray komen. Deze kinderen hebben geen enkele kennis van onze normen en waarden en beheersen onze taal niet. Als men deze kinderen in een gewone klas zet zullen ze teveel kostbare tijd van de leraar opeisen, waardoor er voor alle andere kinderen in de klas een vergrote kans op leerachterstand is. Daarom is het dan noodzakelijk om op het terrein van het AZC een school te vestigen waar deze kinderen de volle aandacht zullen krijgen. Van uit de rest van de zaal kwam ook de mening dat de kinderen eerst speciaal onderwijs moeten krijgen voordat ze goed kunnen functioneren in een normale klas.

Gelukkig was het mogelijk om wat breder te discussiëren over het onderwerp AZC. Niet anders dan verwacht kwamen er alleen maar positieve geluiden over de komst van een AZC vanuit de aanwezigen in de zaal.  Slechts een enkel negatief geluid hebben wij mogen horen en dat kwam van een van de mede organisatoren van deze avond, Mahyar Tahsini. Mahyar is zelf als asielzoeker naar Nederland gekomen vanuit Iran en vertelde dat er ook veel misgaat in een AZC.  Samen met een aantal allochtonen leraren geeft hij bijles aan ongeveer 120 kinderen van voornamelijk allochtonen afkomst. Hij zegt dat het project goed loopt maar dat het erg veel tijd kost en dat ze deze kinderen nog maar net kunnen helpen. Het is volgens hem dus niet verstandig om nog meer mensen naar Venray te halen voordat de problemen hier zijn opgelost.

Het was een avond waar twee zeer verschillende meningen tegenover elkaar stonden, wij met een paar mensen tegenover bijna alle deelnemers. Het is dan ook logisch dat dit soms botste en leverde dan ook heftige, emotionele maar vooral een interessante gespreksstof op. Op de helft van de avond vertelde een spreker dat hij respect voor ons had dat wij onze mening, die toch wel afweek van de meeste aanwezigen hier, in het ‘hol van de leeuw’ kwamen en bleven verkondigen. Dat liet volgens hem zien dat wij ons betrokken voelen bij de maatschappij.

vrijdag 8 oktober 2010

Steekpartij in asielzoekerscentrum Oisterwijk

Een 16-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum in Oisterwijk heeft een Ivoriaan met een schilmes gestoken. De twee hadden al vaker onenigheid gehad.

Volgens de jongen uit Guinee kreeg hij tijdens het koken een klap van de ander. De Ivoriaan is in het ziekenhuis aan zijn armwond behandeld en kon daarna terug naar het asielzoekerscentrum. Beide jongens zijn verhoord.

Lees verder op: Omroep Brabant

donderdag 7 oktober 2010

'Uitstel azc betekent geen afstel'

De komst van een asielzoekerscentrum naar het St. Annaterrein in Venray lijkt nog geen stap dichterbij gekomen. De verwachting was dat GGZ Noord- en Midden-Limburg, eigenaar van het St. Annaterrein, en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afgelopen zomer tot een akkoord zouden komen. Begin oktober is er nog geen sprake van een overeenkomst. Gerard van der Zanden, hoofd voorlichting van GGZ, verwacht dat er op zijn vroegst eind dit jaar duidelijkheid komt. COA-woordvoerder Martijn van de Koolwijk wil geen datum noemen. GGZ en COA roepen in koor dat uitstel echter geen afstel betekent.

Het COA wilde rond de komende jaarwisseling de eerste asielzoekers in Venray onderbrengen. Dat is nu onhaalbaar. Eind augustus verwachtte het GGZ nog dat half september het afrondende gesprek met het COA zou plaatsvinden. Volgens Van der Zanden is er geen finaal gesprek geweest en staat er ook niets gepland. Terwijl Van de Koolwijk meldt dat beide partijen nog steeds in onderhandeling zijn. Het gaat erom in welke gebouwen de 1200 bezoekers gedurende tien jaar worden ondergebracht. “Het is een complex geheel”, zegt Van de Koolwijk. “Het gaat om veel gebouwen met een wisselende staat van onderhoud. Het moet allemaal goed worden doorgesproken. Dan kan het wel eens wat langer duren.” Gerard van der Zanden denkt dat de politieke situatie in Nederland ook een rol speelt. Daarnaast is er binnen de gemeenteraad weerstand tegen het hoge aantal van 1200 asielzoekers. “Daar moeten COA en de gemeente samen uitkomen. Maar ik heb geen signaal van het COA dat uitstel ook afstel betekent.”

Het regeerakkoord van CDA en VVD, en het gedoogakkoord met de PVV, melden dat de instroom van asielzoekers wordt teruggedrongen. Het streven is dat asielzoekers zoveel mogelijk worden opgevangen in het land of de regio van herkomst. Voor asielzoekers, die economische migranten blijken te zijn, is geen plaats meer. Na reizende gezinsleden krijgen niet meer automatisch een asielstatus. Het terugkeer- en uitzetbeleid wordt aangescherpt en illegaal verblijf wordt strafbaar. Nederland zal wel vluchtelingen blijven beschermen en opvangen, overeenkomstig het Vluchtelingenverdrag, als het gaat om slachtoffers van vervolging voor wie Nederland de eerste veilige plek is.

De geschiedenis lijkt zich voor Venray te herhalen. Van 1999 tot 2002 was Venray in de ban van de komst van een asielzoekerscentrum aan de Buitenweg in de wijk Brabander. In september 2002 blies het COA het definitief af. Vanwege de nieuwe Vreemdelingenwet en het strengere asielbeleid nam de instroom van asielzoekers drastisch af. Het waren de hoogtijdagen van de LPF en hun leider Pim Fortuyn, die in mei 2002 werd vermoord. De LPF kwam een paar dagen later als debutant met 26 zetels in de Tweede Kamer. De PVV haalde op 9 juni 2010 bij de verkiezingen 24 Kamerzetels.

Van de Koolwijk kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn, zodra het nieuwe kabinet is aangetreden. Het ministerie van Justitie is de opdrachtgever van het COA. De COA-voorlichter verwacht niet dat het aantal asielzoekers ineens flink zal dalen. “Daar gaat wel een poos overheen. Voor de al in Nederland verblijvende asielzoekers en de huidige opvangcapaciteit, zal het niet direct gevolgen hebben. Het zal wel betekenen dat er in de toekomst een lagere instroom komt.” Mocht het COA minder asielzoekerscentra nodig hebben, dan betekent dit niet dat ‘zoeklocaties’ zoals Venray weer als eerste afvallen. “Nee, er kunnen ook bestaande opvanglocaties worden afgestoten. Het heeft met allerlei zaken, zoals aflopende contracten, te maken.”

Begin september bracht de gemeenteraad een werkbezoek aan het asielzoekerscentrum in Gilze Rijen. Sinds eind augustus is het actiecomité ‘Venray tegen AZC’ actief. Burgemeester Gilissen meldde onlangs in de vergadering met de fractievoorzitters dat ook hij vond dat het allemaal wel erg lang duurde. Van de Koolwijk begrijpt dat de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum leeft in Venray. “Het is ook voor ons koffiedik kijken. Zodra er een akkoord is, dan treden we er direct mee naar buiten. Nee, ik wil niet spreken van knelpunten. Onderhandelingen kunnen ook ineens heel snel zijn afgerond.”

Lees verder op: Peel en Maas

woensdag 6 oktober 2010

Hoger beroep azc Velp in december

Het hoger beroep in de zaak rond de steekpartij bij asielzoekerscentrum Velp is in december.
Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Dat is woensdag bekendgemaakt tijdens een pro-formazitting bij het gerechtshof in Den Bosch.

De steekpartij vond plaats op 28 februari vorig jaar. Een (toen) 30-jarige Irakees verwondde een landgenoot tijdens een ruzie in het Velpse asielzoekerscentrum. Hij heeft in deze zaak vier jaar cel gekregen voor poging tot doodslag, hij ging in beroep.

Lees verder op:  De Gelderlander

maandag 4 oktober 2010

Mensen licht gewond in AZC Sambeek

Drie mensen zijn donderdagavond licht gewond geraakt in een asielzoekerscentrum aan de Torenstraat in Sambeek. Ze kregen klappen van een 31-jarige Russische bewoner van deze opvang.

Hij sloeg hen met een stok en bedreigde hen met een mes. De gewonden zijn bewoner danwel medewerker van het AZC. De aanleiding voor het incident zou een ruzie over het terugbetalen van geld zijn.

Bron: www.omroepbrabant.nl

woensdag 29 september 2010

Verduidelijking van onze folder

Via de e-mail krijgen we de nodige vragen binnen over de door ons verspreide folder, vandaar dat we af en toe vragen en antwoorden hier zullen plaatsen, alles ter verduidelijking hiervan. Onze antwoorden zijn donker gekleurd en de vragen licht.

Hallo,

Ik heb uw folder “Geen AZC, wel betaalbare huurwoningen” in mijn hand gedrukt gekregen. Ik laat even in het midden of ik een voor- of tegenstander ben, niet omdat ik dat niet zou willen zeggen maar omdat ik er nog niet uit ben. Ik zie zowel voor als nadelen. U benoemd alleen de nadelen en laat nergens blijken welke voordelen het Venray zou opleveren als er wel een AZC zou komen. In het filmpje waarin ik de woordvoerder aan het woord zag sprak deze over “eerlijke voorlichting” In mijn optiek bestaat eerlijke voorlichting zowel door de nadelen maar ook de voordelen te benoemen. In die zin blijft u nogal hangen in uw standpunt door alleen de nadelen te benoemen. Maar goed uw folder roept bij mij de nodige vragen op die ik graag van u beantwoord zou willen zien.

Het begint al in de eerste alinea: “de gemeente wil 1200 asielzoekers gaan huisvesten”. Ik sprak laatst een raadslid en dat aantal staat helemaal niet vast, de meeste raadsleden willen geen 1200 asielzoekers, daarnaast zou de gemeente daar niet eens over gaan maar ze wil daar wel invloed op hebben. Nu mijn vraag: zet u mensen niet op het verkeerde been door het aantal zo vast te benoemen terwijl dit nog een onderhandelingspunt is?

De burgemeester heeft onze woordvoerder persoonlijk verteld, dat volgens het college van B & W het aantal van 1200 asielzoekers voor hen geen probleem is. Het mogen er volgens hen niet meer zijn, maar minder dan 1200 is voor hen ook niet nodig. De tijdsduur van 10 jaar is voor hen geen probleem. Hier weer hetzelfde, het mag niet langer duren maar korter hoeft van hen ook niet. Dit is de mening van het college van B & W. De burgemeester vertelde dat hij in de gemeenteraad wel geluiden had gehoord dat het aantal te hoog is en de tijdsduur te lang. Als we dan de gemeenteraad bekijken, komen we als eerste bij het CDA, dit is de grootste en meest invloedrijke partij in Venray.

De fractieleidster Gerda van Stelte hebben we tijdens het folderen in het centrum persoonlijk gesproken. Zij vertelde ons letterlijk dat het voor haar niet uit maakt hoeveel asielzoekers er in die panden komen, zolang er maar gegarandeerd kan worden dat de opvang humaan is. Over de tijdsduur vertelde zij, dat ook zij vindt, dat 10 jaar het maximum is en niet langer, maar korter hoeft van haar ook niet. Tevens vertelde zij dat ze verder niemand kende die tegen de komst van het AZC is. Er was alleen één iemand tijdens de openbare bijeenkomst riep dat hij tegen was en die liep vervolgens weg. Als fractieleidster van het CDA mag het toch niet zo zijn dat je niet weet wat er leeft onder de mensen?

Dit is dus wat ons persoonlijk wordt verteld. In de media komt het hele verhaal echter heel misleidend over. Iedere keer als er via bezorgde burgers naar voren komt dat het aantal te hoog is en tijdsduur te lang, wordt er alleen verteld dat er nog niets is beslist en dat we ons dus geen zorgen hoeven te maken. Hiermee geven ze onterecht het signaal alsof er ook veel minder asielzoekers zouden kunnen komen. Maar zelf vinden ze het aantal van 1200 uiteraard geen enkel probleem.  Hun persoonlijke mening krijg je alleen te horen als je door blijft vragen, net zoals wij dat hebben gedaan, niet tevreden zijnde met het eerste misleidende antwoord wat je krijgt, maar doorgaan totdat ze de vraag duidelijk hebben beantwoord. Dit doet de krant helaas niet.

De VVD is echter als enige fractie kritisch op de komst van het AZC. Alleen krijgen zij het ook niet voor elkaar om het aantal en de tijdsduur naar beneden te krijgen. Dus als wij zeggen dat de gemeente geen enkel probleem heeft met de komst van 1200 asielzoekers voor de tijdsduur van 10 jaar, zetten wij niemand op een verkeerd been. Het is dus nog een onderhandelpunt, maar als wij de deelnemers bekijken die aan de onderhandelingstafel zitten, weten wij genoeg. En kunnen we er dus vanuit gaan dat het niet minder dan 1200 asielzoekers zullen worden en dat dan voor ongeveer 10 jaar.

In de volgende alinea beschuldigd u het college van B&W dat zij onvoldoende moeite heeft gedaan om informatie te verkrijgen over de werkelijke gevolgen voor de Venrayse bevolking. Mijn vraag hierbij: wat had u op zijn minst verwacht wat het college zou moeten doen? Wat moet het college dan onderzoeken (dus concrete voorstellen!!!)?
  
Onze woordvoerder heeft de burgemeester gevraagd wat zij precies allemaal gedaan hebben om aan informatie te komen. Hij vertelde dat hij al zijn informatie krijgt via het COA. Hij krijgt dus zijn informatie van één en dezelfde organisatie.  Dat deze organisatie natuurlijk alleen positieve berichten kan geven lijkt me duidelijk. Het is namelijk hun taak om alle asielzoekers die binnen komen ergens onder te brengen in Nederland.  Onze woordvoerder vroeg nogmaals of hij echt nergens anders informatie had gezocht, via internet of andere organisaties, maar dat was niet het geval.  Hij vertelde toen (maandag 6 september) dat hij die vrijdag daarvoor met een groep mensen naar Gilze-Rijen was geweest om daar te kijken hoe het AZC werkt. Hij vond dit een vergelijkbaar centrum, voor wat men in Venray ook wil gaan plaatsen. Hij heeft dus in al die maanden daarvoor geen enkele actie ondernomen en liet zich eenzijdig informeren.

De burgemeester zou moeten weten dat de komst van mogelijk 1200 asielzoekers voor de duur van 10 jaar veel zorgen en vragen onder de bevolking zal opleveren. Hier had hij zich op moeten voorbereiden door zo veel mogelijk informatie te verkrijgen bij verschillende organisaties, één of meerdere bezoeken te brengen aan gemeenten waar een AZC zit en daarbij ook met bewoners van het dorp zelf te praten. Uiteraard met als reden dat hij niet alleen één geluid te horen krijgt van één organisatie. Met de informatie die hij nu slechts heeft, kan hij naar onze mening de mensen nooit onpartijdig voorlichten.

U schrijft een alinea verder dat de komst van een AZC grote gevolgen heeft voor Venray. U maakt al de vergelijking dat er een compleet dorp bij komt. Welke gevolgen zijn dat en noemt u eens cijfers waaruit zou blijken dat er veel criminaliteit en overlast is? U noemt gemeenten waar overlast is bij een AZC maar niet duidelijk wordt of dit losstaande incidenten zijn of dat dit altijd te maken heeft met de komst van een AZC.

Het COA antwoord op de vraag “zal er meer criminaliteit komen bij de komst van een AZC?” het volgende: overal waar mensen zijn, zijn problemen. Hier draaien ze om de vraag heen en geven een antwoord wat wel juist is, maar niet volledig. Ze ketsen de vraag op deze manier te gemakkelijk af en gaan naar de volgende vraag. Zij weten ook dat het problemen met zich meebrengt, waaronder een toename van criminaliteit. Maar dat antwoord is voor hen niet gunstig, want als de mensen weten dat het problemen met zich meebrengt, dan is de bevolking bij voorbaat tegen. Er wordt dan gezegd dat het niet voor veel problemen zal zorgen, omdat er genoeg mensen aanwezig die alles onder controle houden.

Ik ken persoonlijk mensen die wonen in Well, gemeente Bergen (ongeveer 200 asielzoekers) en weet dus dat er daar meer problemen zijn, waarvan er ook bewust uit de media gehouden worden. Hier reed bijvoorbeeld het vorige jaar, een bus richting Bergen, bij de bushalte had de chauffeur een asielzoeker te laat gezien en remde dus later. De asielzoeker had hier een paal gepakt en de voorruit van de bus ingeslagen. In deze bus zaten toen nog mensen, waaronder een bekende van mij en een medewerker van het COA.  De politie is er toen bij geweest, maar niemand heeft hierover iets in de media teruggevonden. Als u of ik zoiets zouden doen zal het de voorpagina halen. 

In Blitterswijk hebben ook asielzoekers gezeten en ik heb daar persoonlijk van mensen de ervaringen gehoord. Als je je fiets kwijt was: hoefde je daar maar te gaan zoeken” aldus een mevrouw. Dit zijn verschillende voorbeelden die je alleen hoort als je met de mensen praat, die al ervaring hebben of hebben gehad met een AZC. Er zijn maar enkele negatieve berichten over AZC’s en asielzoekers die daadwerkelijk in de media verschijnen en wij vinden dat mensen deze berichten ook moeten lezen om een eerlijk beeld te krijgen.

In de volgende alinea stelt u dat er 120 kinderen van asielzoekers worden verspreid over de basisscholen in en rondom Venray. Deze kinderen zouden veel aandacht vergen en prestaties van de anderen zullen hieronder te leiden hebben. Ik vroeg mij af waaruit dat blijkt en of hier onderzoek naar gedaan is.

Het is logisch dat kinderen, die onze cultuur en taal helemaal niet van jongs af aan meekrijgen, meer aandacht nodig hebben dan de Nederlandse kinderen in de klas. Zo gaat er veel aandacht naar de kinderen met een achterstand en is er minder kostbare tijd over voor de andere kinderen. Er zijn ook veel ouders die hun kinderen niet in  ’t Brukske naar school sturen, omdat het een overwegend multiculturele school is. Niet iedereen wenst dit voor zijn of haar kinderen, ieder heeft daar zijn eigen reden voor. Maar het feit is dan dat deze ouders hun kinderen naar een Nederlandse school sturen en dat deze scholen nu uiterlijk en innerlijk zullen gaan veranderen bij de komst van een AZC, dit tegen de wil in van veel ouders.

Daarom zouden wij in dat geval ook voor een speciale schoolopvang bij het AZC zijn, als het er zou komen. Er is dit jaar ook nog een onderzoek afgerond van socioloog Dronkers, wat aantoont dat een gemengde school slecht voor allochtoon en autochtoon is. Hier is een verwijzing waar u het kunt vinden:Tegelijk lopen de scholen leeg, het lijkt me toch dat die 120 kinderen een welkome aanvulling zijn om de scholen van hun ondergang te redden. Wat vindt u?

Wij vinden dat wij de wensen van veel ouders, om hun kinderen naar een Nederlandse school te sturen, moeten respecteren en we moeten hun gevoelens serieus nemen. Daarbij komt nog dat het in stand houden van de kwaliteit van het onderwijs( zie boven) bij ons zwaarder weegt, dan het simpel redden van het ‘bestaan’ van een basisschool.

U stelt in de volgende alinea dat u geen AZC wilt, dat was me al wel duidelijk. U wilt dat Venray haar Nederlandse karakter blijft behouden. Ik vroeg mij spontaan af wat u verstaat onder een Venray met een Nederlands karakter. Dat moet u mij eens uitleggen. Bestaat dit nog wel?

Natuurlijk bestaat dit nog wel. We hebben toch een eigen taal, geschiedenis, leefgewoonten, normen en waarden.

Met de laatste alinea kan ik het helemaal met u eens zijn. Venray heeft een tekort aan huurwoningen en mensen staan vaak een paar jaar in de wachtrij vooraleer ze een woning hebben. Echter wat ik niet snap is de link met het AZC. De woningmarkt is ingestort en vrijwel geen enkele ontwikkelaar brand zich op dit moment de vingers aan onverkoopbare woningen. Om gronden exploitabel te maken zijn naast huurwoningen ook koopwoningen nodig, deze laatste worden niet verkocht.

U hebt gelijk, dit is een moeilijk punt. De woningmarkt is ingestort, nieuwbouw komt niet van de grond en mensen krijgen hun huis niet meer verkocht. Het Sint Annaterrein is een prachtig terrein, maar daardoor ook een terrein met een enorm prijskaartje. Omdat het een prachtig terrein is zullen de projectontwikkelaars er eerder exclusieve appartementen van willen maken of andersoortige koopwoningen. Dit is in deze tijd niet mogelijk en daarom zijn er ook weinig belangstellenden voor de koop van het terrein.

Het punt is, dat wij betaalbare huurwoningen willen en dat de gemeente zich daar ook sterk voor moet maken. Daar is namelijk wel een markt voor. De alleenverdieners, jongeren, alleenstaande moeders met kinderen en ga zo maar door, hebben sowieso geen geld voor een koopwoning. Deze mensen zijn er genoeg in Venray en wij willen dat ze ook een woning krijgen, omdat ze dit verdienen. Wij vinden het niet kunnen dat er op het Sint Annaterrein waarschijnlijk rond de 1200 asielzoekers komen te wonen, terwijl er nog veel mensen woningzoekend zijn en op deze manier vastzitten in hun huidige situatie of noodgedwongen elders een woning moeten zoeken. Omdat ook de komst van asielzoekers geld gaat kosten voor de gemeenschap, kan men dit geld beter investeren in de sociale woningbouw.

Goed dit waren mijn vragen. Ik kijk uit naar uw antwoorden.

Een Vriendelijke groet,

................

Uw opmerking dat we alleen maar de nadelen behandelen klopt deels. Vooral omdat we vinden dat veel negatieve punten niet door de gemeente Venray en de media genoemd worden. Daarbij is er volgens ons ook niets positiefs aan de komst van een AZC naar Venray en zal het veel problemen met zich meebrengen, terwijl er juist veel positiefs moet gebeuren in Venray!

Met vriendelijke groeten,

Comité Venray tegen AZC

maandag 27 september 2010

Steun het comité Venray tegen AZC!

Om het asielzoekerscentrum tegen te houden hebben wij uw steun zeer nodig. Alleen met uw steun kunnen wij het absurde plan naar de prullenbak verwijzen. Geen asielzoekerscentrum, maar betaalbare huurwoningen! Daarom vraagt comité Venray tegen AZC uw steun!

Geef u op als vrijwilliger om mee te protesteren, te folderen, te plakken, onze kraampjes te bemannen. Steun ons in woord en daad. Benader de gemeente met uw bedenkingen over het centrum.

Voor vragen, schrijf ons: venraytegenazc@gmail.com of bel ons: 06-17841319.

U kunt ons ook steunen door u aan te melden op onze Hyves- en Facebookpagina’s of volg ons op Twitter!

zondag 26 september 2010

Vechtpartij in asielzoekerscentrum Gilze

In asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze heeft een groepje Macedoniërs zaterdagmiddag gevochten met een groepje Somaliërs. Rond halfvijf kregen twee vrouwen ruzie met elkaar waarna de zaak escaleerde toen de mannen erbij geroepen werden.

Het personeel van het AZC slaagde erin om de partijen uit elkaar te halen. De agenten arresteerden vervolgens een 21-jarige Somalische man omdat hij een medebewoner met een bezemsteel te lijf was gegaan.

De verdachte werd verhoord en kreeg namens justitie een boete van 650 euro. Omdat hij deze boete niet kon of wilde betalen, kreeg hij meteen een dagvaarding voor een rechtzitting.

Lees verder op: Omroep Brabant

vrijdag 24 september 2010

College wil nu geen asielzoekerscentrum

Zeewolde - Geen asielzoekerscentrum. Niet in deze vorm en niet in deze tijd. Dat is het commentaar van wethouder Winnifred Prins op de weigering van het college in te gaan op het verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Op 8 april heeft het COA het college schriftelijk verzocht medewerking te verlenen aan een nader onderzoek naar de mogelijkheden minimaal vierhonderd vreemdelingen in Zeewolde te huisvesten. Er gaan geruchten over aantallen van zevenhonderd.

Dit verzoek werd ondersteund met een presentatie aan het college en de gemeenteraad. De presentatie aan de raad vond plaats achter gesloten deuren, wat alleen in uitzonderlijke gevallen voorkomt.
Een publieksdiscussie werd zo voorkomen. Prins: 'Juist omdat dit onderwerp zo gevoelig ligt en mensen misschien andere, verkeerde en voorbarige, conclusies uit die presentatie zouden kunnen trekken, is deze besloten geweest.' Alleen de VVD stelde al voor de gemeenteraads-verkiezingen mordicus tegen de komst van een AZC te zijn.

Het COA heeft nu een nieuwe manier om gemeentes over de streep te trekken. Op haar kosten zet ze een complete woonwijk neer met onderkomens die eruit zien als 'doodgewone' rijtjeshuizen. Een dergelijke wijk is al gebouwd in Winterswijk. Deze werd door het COA als voorbeeldwijk aangehaald. De Polderwijk zou voor Zeewolde voor de hand liggen.

Deze huizen zouden dan ter zijner tijd vrij komen voor 'eigen' mensen. Het idee van deze manier van huisvesten spreekt Prins wel aan, maar heeft toch bedenkingen. 'Je kunt je afvragen of dat wel een reëel beeld is, dat er nooit meer asielzoekers zullen zijn die een plek in ons land zoeken. Deze huizen kunnen mijns inziens niet gratis worden aangeboden, tenzij ze er langer dan vijftig jaar (afschrijvingstermijn) staan. De gemaakte kosten zullen toch vergoed moeten worden en het COA is geen woningbouwcorporatie die de huizen zelfstandig kan gaan verhuren.'

Het COA betaalt het zogeheten 'koppengeld', een bedrag per asielzoeker, maar dat is volgens het college bij lange na niet toereikend om alle extra kosten te kunnen betalen. Prins: 'We weten allemaal dat deze nieuwe inwoners meer dan passende zorg en voorzieningen vragen. Dat wil je ze ook bieden. In deze financieel onzekere tijden kan dat niet.'
Ook zou er te weinig ambtelijke capaciteit zijn om het AZC te begeleiden. Van het argument dat er door deze extra inwoners ook meer geld in het laatje komt via het gemeentefonds en extra OZB wordt het college niet warm of koud.

Zeewolde heeft al eerder een asielzoekerscentrum binnen haar grenzen gehad. Deze waren toen gehuisvest in oude recreatiebungalows op het Harderwold, waar nu de 'Jan des Bouvrie' woningen staan.

Lees verder op: Flevopost

woensdag 22 september 2010

Man met mes in hoofd gestoken

De politie heeft dinsdagmiddag een 23-jarige inwoner van Drachten bij het AZC op het Noorderend in Drachten aangehouden op verdenking van zware mishandeling. De man bleek na een ruzie een 23-jarige bewoner met een mes in zijn hoofd te hebben gestoken.

De inmiddels gearriveerde agenten troffen de verdachte nog bij zijn slachtoffer aan waarna hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau waar hij werd ingesloten. Het slachtoffer heeft zich bij de spoedeisende hulp voor gemeld en kon na de medische behandeling weer huiswaarts keren. De verdachte werd voor verhoor ingesloten. Het 23-jarige slachtoffer deed aangifte.

Lees verder op: Waldnet

maandag 20 september 2010

Geslaagde folderdag in en rondom het centrum!Vandaag op maandag 20 september trok er weer een groep enthousiaste mensen ons Venray in om op de markt gesprekken aan te knopen met de burgers van onze gemeente. Door middel van deze ontmoetingen hebben we een aantal nieuwe vrijwilligers gevonden die ons willen ondersteunen!
                                                                                                                        
Een andere ploeg stond aan de poorten van het Raayland College om ook de jeugd te informeren over de gang van zaken in onze gemeente aangaande het  idee voor een AZC bij ons om de hoek. Veel jongeren bleken nog niet op de hoogte te zijn over het voorgenomen  plan. Een grote meerderheid bleek na ingelicht te zijn over de gang van zaken, het er niet mee eens te zijn met de ideeën  van het COA. Ook een aantal leraren steunde onze plannen om alles te ondernemen binnen de grenzen van de wet om het AZC uit Venray te houden.
   
Een derde ploeg heeft in het gebied tussen het centrum en het St. Annaterrein  honderden folders huis aan huis verspreid.

Mocht u zich ook geroepen voelen om een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van het Venray zoals wij dat kennen, dan kunt ook  u contact opnemen via het emailadres
  
Comité Venray tegen AZC

maandag 13 september 2010

Asielzoekerscentrum op Sint Annaterrein verdeelt Venray in voor- en tegenstanders

Wanneer het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ergens een asielzoekerscentrum (azc) wil openen, leidt dit altijd tot protesten, bezwaren en verzet onder een deel van de bevolking. Maar desondanks komen de azc's er in de regel toch. En wanneer het er eenmaal is,wordt het azc ook snel als een realiteit aanvaard. Een recent voorbeeld is het asielzoekerscentrum in Tienray. In Venray, waar het COA op het Sint Annaterrein voor de duur van tien jaren 1200 asielzoekers wil huisvesten, is dit niet anders. Onlangs werden door tegenstanders van dit azc anoniem pamfletten in straten rondom het Sint Annapark geplakt. Hieronder een gesprek met burgemeester Hans Gilissen van Venray, die niet onwelwillend staat tegenover de komst van een azc in Venray, en Tom van den Hoek, die zich naar voren geschoven heeft als spreekbuis voor allen die hiertegen wel bezwaar hebben.

Hans Gilissen: Deze discussie moeten we volgens de democratische regels voeren. Op de vraag hoe ver de gesprekken tussen het COA en de GGZ, de eigenaar van Sint Anna, gevorderd zijn, kan de burgemeester slechts antwoorden, dat het loopt. "Juridisch gezien is de gemeente geen partij. Het is een zaak tussen de verhuurder (GGZ) en huurder (COA). Toen ons het verzoek van het Ministerie van Justitie bereikte, hebben we niet zondermeer de deur dichtgegooid, maar de mogelijkheden van dit verzoek bestuurlijk zorgvuldig overlegd. De uitkomst was, dat de gemeente Venray niet onwelwillend tegenover een azc staat, mits er aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Dat zijn: De natuurwaarden van het Sint Annaterrein mogen niet aangetast worden. De vestiging van het azc mag de middellange termijndoelen voor en ambities met het terrein niet doorkruisen. De interne en externe veiligheid dienen gewaarborgd te zijn. De maximale duur van tien jaren is definitief en de monumentale gebouwen dienen intact en gehandhaafd te blijven. Kortom, planologisch,technisch en naar het bestemmingsplan staat niets een azc op het Sint Annaterrein in de weg."

1200 is aanvaardbaar
Aanvankelijk was er sprake van 1500 asielzoekers,maar dit aantal is door het COA verlaagd naar 1200. Hans Gilissen:"Die 1500 was natte vingerwerk, met een timmermansoog vastgesteld.1200 is reëel en aanvaardbaar. Het COA zal zorgvuldig bekijken welke gebouwen voor huisvesting geschikt zijn of gemaakt kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd, dat het COA asielzoekers alleen zal huisvesten onder optimale sociale en menswaardige omstandigheden en voorwaarden." Op de vraag of 1200 asielzoekers niet veel is, wanneer men bedenkt, dat er op hetzelfde terrein nooit meer dan 800 psychiatrische patiënten gehuisvest waren, antwoordt Gilissen: "Een vergelijking met vroeger is niet te maken. De huidige infrastructuur is geheel anders dan toen. Bovendien kunnen ook allerlei utiliteitsgebouwen verbouwd worden tot geschikte woonruimten. Ook moeten we niet vergeten,dat er toentertijd ook heel veel, noem het "verzorgend personeel" op het Sint Annaterrein gehuisvest was." Wanneer het gesprek op de anonieme pamfletten komt, wordt de vraag gesteld: Waar is het misgaan, zodat burgers alleen maar anoniem hun bezwaren tegen het azc kenbaar durven te maken? Gilissen antwoordt:"Ik weet niet waar het misgegaan is,waarom burgers niet openlijk hun verhaal durven te vertellen. Ik weet wel, dat de zorgen en angsten van burgers nooit gebagatelliseerd mogen worden. Dat zullen wij ook zeker niet doen, want die bezorgdheid is terecht. Maar er zijn wel democratische spelregels, waaraan iedereen zich dient te houden. Ik vind ook,dat niemand mensen, in dit geval asielzoekers, mag kwetsen."

Democratische spelregels
De burgemeester besluit met:"Wanneer het COA en de GGZ eruit zijn,zal er een openbaar debat komen, waarin iedereen zijn verhaal kan komen doen. Het COA heeft van meet af aan expliciet aangegeven, dat het wil, dat een besluit over het azc op democratische wijze, dus ook door de Venrayse gemeenteraad, goedgekeurd wordt. Ik roep hierbij alle burgers op zich in deze moeilijke discussie als nette, beschaafde mensen te gedragen, zich daarbij te laten leiden door de democratische spelregels en elkaar en elkaars mening te blijven respecteren."

Tom van den Hoek: Het gaat mij om duidelijkheid over een azc op Sint Anna "
Ik zie het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zeggen, wat ik vind. In een democratie mag iedereen een mening hebben en die ook uiten. Maar wanneer dat een azc betreft,word je voor racist uitgemaakt. Alleen een "maatschappelijk correcte mening" over een azc schijnt acceptabel", begint Tom van den Hoek."Daarom is het moeilijk om medestanders te vinden, die openlijk hun mening zeggen. Vandaar die anonieme pamflettenactie. Toch krijg ik veel blijken van waardering en bijval.Ik uit mijn protest tegen het azc openlijk, maar ben daarom nog geen racist. Ik heb niks tegen asielzoekers, wel tegen degenen, die asielzoekers hier toelaten. Vang asielzoekers op in een buurland van het land, waar ze vandaan komen. Daar blijven ze in hun eigen culturele omgeving en kunnen ze hun asielaanvraag afwachten. Een lange reis naar en jarenlange opvang in Nederland is dan niet nodig." Een gepland azc komt er in de regel toch."Ja,een azc wordt burgers gewoon door de strot geduwd.Met hun bezwaren en zorgen wordt helemaal geen rekening gehouden."

Duizend wachtenden
Tom, 25 jaar, staat al drie jaren ingeschreven voor een huurwoning bij Wonen Venray. "Uit navraag bleek, dat er ruim duizend mensen op deze wachtlijst staan. Ik,evenals vele anderen, vind dan ook, dat het Sint Annaterrein als Venray's erfgoed aan de Venraynaren teruggegeven moet worden. Hier moeten betaalbare huur- en koopwoningen voor starters gerealiseerd worden. Ik woon graag in Venray en wil daar blijven wonen. Ook wil ik, dat later mijn kinderen in Venray in een oorspronkelijke en karakteristieke Nederlandse omgeving opgroeien. Maar jonge Venraynaren, die samen willen gaan wonen, zullen gedwongen worden om naar elders te vertrekken. Ik laat dus mijn proteststem horen uit puur zelfbehoud."

Leerprestaties verslechteren
De schatting is,dat ongeveer tien procent van de asielzoekers kinderen in de leerplichtige leeftijd zijn."Deze kinderen worden op onze basisscholen geplaatst. Ze spreken geen Nederlands en hebben vaak een leerachterstand. Hierdoor vergen ze veel aandacht van de leerkrachten, waardoor de leerprestaties van onze kinderen zullen verslechteren. Ouders plaatsten daarom hun kinderen bewust op witte scholen, maar die zullen,wanneer het azc er komt, ook "verkleuren".

Slechts incidenten
Twee andere bezwaren tegen het azc heeft Tom nog:"We halen met asielzoekers niet altijd de allerbeste binnen. Er zijn voortdurend gevallen van intimidatie, geweldpleging, diefstal, beroving en vernieling, gepleegd door asielzoekers. Deze worden angstvallig uit de media gehouden. Maar wanneer je zoekt blijkt het helemaal niet om "slechts incidenten" te gaan. We moeten respect voor elkaars cultuur hebben, maar ik weet ook, dat niet alle culturen samen kúnnen gaan. Veel asielzoekers komen uit islamitische landen en hebben heel andere waarden en normen, dan wij hier. Die zullen ze zeker niet zomaar opgeven, ook niet wanneer ze in Nederland verblijven. Daarvan zijn er voorbeelden te over." Onlangs is door Tom en zijn medestanders de website http://www.venraytegenazc.blogspot.com/ geopend, waarop alles omtrent de komst van een azc en alles wat daaraan verwant is, geplaatst zal worden. "Hier willen we de mensen informeren, wat de gevolgen van een azc voor Venray zijn. Wij geven duidelijke,relevante informatie over azc's elders. Informatie die men zelden in de reguliere media aantreft, zoals over voorvallen met asielzoekers elders in het land. Dit doen wij omdat er altijd wordt verteld, dat er bij de komst van een azc bijna geen criminaliteitsstijging is en dat niemand zich zorgen hoeft te maken om zijn veiligheid. De feiten liegen er echter niet om. Op deze site kunnen mensen reageren en hun mening over een azc op het Sint Annaterrein plaatsen", aldus Tom van den Hoek.

Tekst: Jan Pieter Thijssen
Bron: De Trompetter
Woensdag 8 september 2010 DE TROMPETTER/E3 JOURNAAL Pagina 11