woensdag 29 september 2010

Verduidelijking van onze folder

Via de e-mail krijgen we de nodige vragen binnen over de door ons verspreide folder, vandaar dat we af en toe vragen en antwoorden hier zullen plaatsen, alles ter verduidelijking hiervan. Onze antwoorden zijn donker gekleurd en de vragen licht.

Hallo,

Ik heb uw folder “Geen AZC, wel betaalbare huurwoningen” in mijn hand gedrukt gekregen. Ik laat even in het midden of ik een voor- of tegenstander ben, niet omdat ik dat niet zou willen zeggen maar omdat ik er nog niet uit ben. Ik zie zowel voor als nadelen. U benoemd alleen de nadelen en laat nergens blijken welke voordelen het Venray zou opleveren als er wel een AZC zou komen. In het filmpje waarin ik de woordvoerder aan het woord zag sprak deze over “eerlijke voorlichting” In mijn optiek bestaat eerlijke voorlichting zowel door de nadelen maar ook de voordelen te benoemen. In die zin blijft u nogal hangen in uw standpunt door alleen de nadelen te benoemen. Maar goed uw folder roept bij mij de nodige vragen op die ik graag van u beantwoord zou willen zien.

Het begint al in de eerste alinea: “de gemeente wil 1200 asielzoekers gaan huisvesten”. Ik sprak laatst een raadslid en dat aantal staat helemaal niet vast, de meeste raadsleden willen geen 1200 asielzoekers, daarnaast zou de gemeente daar niet eens over gaan maar ze wil daar wel invloed op hebben. Nu mijn vraag: zet u mensen niet op het verkeerde been door het aantal zo vast te benoemen terwijl dit nog een onderhandelingspunt is?

De burgemeester heeft onze woordvoerder persoonlijk verteld, dat volgens het college van B & W het aantal van 1200 asielzoekers voor hen geen probleem is. Het mogen er volgens hen niet meer zijn, maar minder dan 1200 is voor hen ook niet nodig. De tijdsduur van 10 jaar is voor hen geen probleem. Hier weer hetzelfde, het mag niet langer duren maar korter hoeft van hen ook niet. Dit is de mening van het college van B & W. De burgemeester vertelde dat hij in de gemeenteraad wel geluiden had gehoord dat het aantal te hoog is en de tijdsduur te lang. Als we dan de gemeenteraad bekijken, komen we als eerste bij het CDA, dit is de grootste en meest invloedrijke partij in Venray.

De fractieleidster Gerda van Stelte hebben we tijdens het folderen in het centrum persoonlijk gesproken. Zij vertelde ons letterlijk dat het voor haar niet uit maakt hoeveel asielzoekers er in die panden komen, zolang er maar gegarandeerd kan worden dat de opvang humaan is. Over de tijdsduur vertelde zij, dat ook zij vindt, dat 10 jaar het maximum is en niet langer, maar korter hoeft van haar ook niet. Tevens vertelde zij dat ze verder niemand kende die tegen de komst van het AZC is. Er was alleen één iemand tijdens de openbare bijeenkomst riep dat hij tegen was en die liep vervolgens weg. Als fractieleidster van het CDA mag het toch niet zo zijn dat je niet weet wat er leeft onder de mensen?

Dit is dus wat ons persoonlijk wordt verteld. In de media komt het hele verhaal echter heel misleidend over. Iedere keer als er via bezorgde burgers naar voren komt dat het aantal te hoog is en tijdsduur te lang, wordt er alleen verteld dat er nog niets is beslist en dat we ons dus geen zorgen hoeven te maken. Hiermee geven ze onterecht het signaal alsof er ook veel minder asielzoekers zouden kunnen komen. Maar zelf vinden ze het aantal van 1200 uiteraard geen enkel probleem.  Hun persoonlijke mening krijg je alleen te horen als je door blijft vragen, net zoals wij dat hebben gedaan, niet tevreden zijnde met het eerste misleidende antwoord wat je krijgt, maar doorgaan totdat ze de vraag duidelijk hebben beantwoord. Dit doet de krant helaas niet.

De VVD is echter als enige fractie kritisch op de komst van het AZC. Alleen krijgen zij het ook niet voor elkaar om het aantal en de tijdsduur naar beneden te krijgen. Dus als wij zeggen dat de gemeente geen enkel probleem heeft met de komst van 1200 asielzoekers voor de tijdsduur van 10 jaar, zetten wij niemand op een verkeerd been. Het is dus nog een onderhandelpunt, maar als wij de deelnemers bekijken die aan de onderhandelingstafel zitten, weten wij genoeg. En kunnen we er dus vanuit gaan dat het niet minder dan 1200 asielzoekers zullen worden en dat dan voor ongeveer 10 jaar.

In de volgende alinea beschuldigd u het college van B&W dat zij onvoldoende moeite heeft gedaan om informatie te verkrijgen over de werkelijke gevolgen voor de Venrayse bevolking. Mijn vraag hierbij: wat had u op zijn minst verwacht wat het college zou moeten doen? Wat moet het college dan onderzoeken (dus concrete voorstellen!!!)?
  
Onze woordvoerder heeft de burgemeester gevraagd wat zij precies allemaal gedaan hebben om aan informatie te komen. Hij vertelde dat hij al zijn informatie krijgt via het COA. Hij krijgt dus zijn informatie van één en dezelfde organisatie.  Dat deze organisatie natuurlijk alleen positieve berichten kan geven lijkt me duidelijk. Het is namelijk hun taak om alle asielzoekers die binnen komen ergens onder te brengen in Nederland.  Onze woordvoerder vroeg nogmaals of hij echt nergens anders informatie had gezocht, via internet of andere organisaties, maar dat was niet het geval.  Hij vertelde toen (maandag 6 september) dat hij die vrijdag daarvoor met een groep mensen naar Gilze-Rijen was geweest om daar te kijken hoe het AZC werkt. Hij vond dit een vergelijkbaar centrum, voor wat men in Venray ook wil gaan plaatsen. Hij heeft dus in al die maanden daarvoor geen enkele actie ondernomen en liet zich eenzijdig informeren.

De burgemeester zou moeten weten dat de komst van mogelijk 1200 asielzoekers voor de duur van 10 jaar veel zorgen en vragen onder de bevolking zal opleveren. Hier had hij zich op moeten voorbereiden door zo veel mogelijk informatie te verkrijgen bij verschillende organisaties, één of meerdere bezoeken te brengen aan gemeenten waar een AZC zit en daarbij ook met bewoners van het dorp zelf te praten. Uiteraard met als reden dat hij niet alleen één geluid te horen krijgt van één organisatie. Met de informatie die hij nu slechts heeft, kan hij naar onze mening de mensen nooit onpartijdig voorlichten.

U schrijft een alinea verder dat de komst van een AZC grote gevolgen heeft voor Venray. U maakt al de vergelijking dat er een compleet dorp bij komt. Welke gevolgen zijn dat en noemt u eens cijfers waaruit zou blijken dat er veel criminaliteit en overlast is? U noemt gemeenten waar overlast is bij een AZC maar niet duidelijk wordt of dit losstaande incidenten zijn of dat dit altijd te maken heeft met de komst van een AZC.

Het COA antwoord op de vraag “zal er meer criminaliteit komen bij de komst van een AZC?” het volgende: overal waar mensen zijn, zijn problemen. Hier draaien ze om de vraag heen en geven een antwoord wat wel juist is, maar niet volledig. Ze ketsen de vraag op deze manier te gemakkelijk af en gaan naar de volgende vraag. Zij weten ook dat het problemen met zich meebrengt, waaronder een toename van criminaliteit. Maar dat antwoord is voor hen niet gunstig, want als de mensen weten dat het problemen met zich meebrengt, dan is de bevolking bij voorbaat tegen. Er wordt dan gezegd dat het niet voor veel problemen zal zorgen, omdat er genoeg mensen aanwezig die alles onder controle houden.

Ik ken persoonlijk mensen die wonen in Well, gemeente Bergen (ongeveer 200 asielzoekers) en weet dus dat er daar meer problemen zijn, waarvan er ook bewust uit de media gehouden worden. Hier reed bijvoorbeeld het vorige jaar, een bus richting Bergen, bij de bushalte had de chauffeur een asielzoeker te laat gezien en remde dus later. De asielzoeker had hier een paal gepakt en de voorruit van de bus ingeslagen. In deze bus zaten toen nog mensen, waaronder een bekende van mij en een medewerker van het COA.  De politie is er toen bij geweest, maar niemand heeft hierover iets in de media teruggevonden. Als u of ik zoiets zouden doen zal het de voorpagina halen. 

In Blitterswijk hebben ook asielzoekers gezeten en ik heb daar persoonlijk van mensen de ervaringen gehoord. Als je je fiets kwijt was: hoefde je daar maar te gaan zoeken” aldus een mevrouw. Dit zijn verschillende voorbeelden die je alleen hoort als je met de mensen praat, die al ervaring hebben of hebben gehad met een AZC. Er zijn maar enkele negatieve berichten over AZC’s en asielzoekers die daadwerkelijk in de media verschijnen en wij vinden dat mensen deze berichten ook moeten lezen om een eerlijk beeld te krijgen.

In de volgende alinea stelt u dat er 120 kinderen van asielzoekers worden verspreid over de basisscholen in en rondom Venray. Deze kinderen zouden veel aandacht vergen en prestaties van de anderen zullen hieronder te leiden hebben. Ik vroeg mij af waaruit dat blijkt en of hier onderzoek naar gedaan is.

Het is logisch dat kinderen, die onze cultuur en taal helemaal niet van jongs af aan meekrijgen, meer aandacht nodig hebben dan de Nederlandse kinderen in de klas. Zo gaat er veel aandacht naar de kinderen met een achterstand en is er minder kostbare tijd over voor de andere kinderen. Er zijn ook veel ouders die hun kinderen niet in  ’t Brukske naar school sturen, omdat het een overwegend multiculturele school is. Niet iedereen wenst dit voor zijn of haar kinderen, ieder heeft daar zijn eigen reden voor. Maar het feit is dan dat deze ouders hun kinderen naar een Nederlandse school sturen en dat deze scholen nu uiterlijk en innerlijk zullen gaan veranderen bij de komst van een AZC, dit tegen de wil in van veel ouders.

Daarom zouden wij in dat geval ook voor een speciale schoolopvang bij het AZC zijn, als het er zou komen. Er is dit jaar ook nog een onderzoek afgerond van socioloog Dronkers, wat aantoont dat een gemengde school slecht voor allochtoon en autochtoon is. Hier is een verwijzing waar u het kunt vinden:Tegelijk lopen de scholen leeg, het lijkt me toch dat die 120 kinderen een welkome aanvulling zijn om de scholen van hun ondergang te redden. Wat vindt u?

Wij vinden dat wij de wensen van veel ouders, om hun kinderen naar een Nederlandse school te sturen, moeten respecteren en we moeten hun gevoelens serieus nemen. Daarbij komt nog dat het in stand houden van de kwaliteit van het onderwijs( zie boven) bij ons zwaarder weegt, dan het simpel redden van het ‘bestaan’ van een basisschool.

U stelt in de volgende alinea dat u geen AZC wilt, dat was me al wel duidelijk. U wilt dat Venray haar Nederlandse karakter blijft behouden. Ik vroeg mij spontaan af wat u verstaat onder een Venray met een Nederlands karakter. Dat moet u mij eens uitleggen. Bestaat dit nog wel?

Natuurlijk bestaat dit nog wel. We hebben toch een eigen taal, geschiedenis, leefgewoonten, normen en waarden.

Met de laatste alinea kan ik het helemaal met u eens zijn. Venray heeft een tekort aan huurwoningen en mensen staan vaak een paar jaar in de wachtrij vooraleer ze een woning hebben. Echter wat ik niet snap is de link met het AZC. De woningmarkt is ingestort en vrijwel geen enkele ontwikkelaar brand zich op dit moment de vingers aan onverkoopbare woningen. Om gronden exploitabel te maken zijn naast huurwoningen ook koopwoningen nodig, deze laatste worden niet verkocht.

U hebt gelijk, dit is een moeilijk punt. De woningmarkt is ingestort, nieuwbouw komt niet van de grond en mensen krijgen hun huis niet meer verkocht. Het Sint Annaterrein is een prachtig terrein, maar daardoor ook een terrein met een enorm prijskaartje. Omdat het een prachtig terrein is zullen de projectontwikkelaars er eerder exclusieve appartementen van willen maken of andersoortige koopwoningen. Dit is in deze tijd niet mogelijk en daarom zijn er ook weinig belangstellenden voor de koop van het terrein.

Het punt is, dat wij betaalbare huurwoningen willen en dat de gemeente zich daar ook sterk voor moet maken. Daar is namelijk wel een markt voor. De alleenverdieners, jongeren, alleenstaande moeders met kinderen en ga zo maar door, hebben sowieso geen geld voor een koopwoning. Deze mensen zijn er genoeg in Venray en wij willen dat ze ook een woning krijgen, omdat ze dit verdienen. Wij vinden het niet kunnen dat er op het Sint Annaterrein waarschijnlijk rond de 1200 asielzoekers komen te wonen, terwijl er nog veel mensen woningzoekend zijn en op deze manier vastzitten in hun huidige situatie of noodgedwongen elders een woning moeten zoeken. Omdat ook de komst van asielzoekers geld gaat kosten voor de gemeenschap, kan men dit geld beter investeren in de sociale woningbouw.

Goed dit waren mijn vragen. Ik kijk uit naar uw antwoorden.

Een Vriendelijke groet,

................

Uw opmerking dat we alleen maar de nadelen behandelen klopt deels. Vooral omdat we vinden dat veel negatieve punten niet door de gemeente Venray en de media genoemd worden. Daarbij is er volgens ons ook niets positiefs aan de komst van een AZC naar Venray en zal het veel problemen met zich meebrengen, terwijl er juist veel positiefs moet gebeuren in Venray!

Met vriendelijke groeten,

Comité Venray tegen AZC

7 opmerkingen:

 1. Om het heen draaien van vragen is de politiek altijd al een kampioen geweest. Hun politieke loopbaan word gebruikt voor eigen belang en niet voor lands belang. Naar de mensen luister en er ook naar handelen is daar uit den boze. Dan zal ik maar duidelijk zijn, geen AZC in Venray!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. heb net een folder van jullie in de bus gehad, klasse.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. ben het absoluut niet met jullie eens. Bovendien: op mijn brievenbus staat een nee-nee sticker!!!Waarom houden jullie daar geen rekening mee?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Onze folder is géén ongeadresseerd reclamedrukwerk maar is voor iedere inwoner van Venray, vandaar dat ook u hem heeft ontvangen.

  Mvg

  comité Venray tegen AZC

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze meneer of mevrouw stelt allemaal vragen die eigenlijk niet eens beantwoord kunnen worden. Hoe kun je nu onderzoek doen naar bepaalde invloeden als de situatie zich hier nog niet heeft voorgedaan? Dat is volstrekte lariekoek. Een onderzoek naar het effect van de invloed van asielzoekers kan alleen op basis van hypothese worden gedaan. Hij of zij had zelf de antwoorden best wel kunnen geven.

  Maar er is weinig onderzoek voor nodig om te concluderen dat AZC's voor problemen zorgen. Verzamel de regionale kranten waar een AZC is gevestigd en zie hoeveel problemen er zijn, van simpele diefstallen tot brute verkrachtingen en moorden toe.

  Venray heeft geen behoefte aan een AZC en de nieuwe regering heeft gezegd dat er maximaal 6000 asielzoekers Nederland per jaar zullen binnenkomen. Moeten wij in Venray dan direct maar 20% van het totale aantal eventjes opnemen? Zijn we helemaal gek geworden.

  Ik zeg NEE tegen een AZC, vang ze maar op in de eigen regio. Daar is plaats genoeg. Nederland is al veel te vol, er was volgens onze vorige majesteit, Koningin Juliana, maar plaats voor ongeveer 10 miljoen mensen in dit land. Nu leven er al bijna 17 miljoen. Kan het duidelijker?!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Klop, Nederland is al een van de dicht bevolktste en tolerantste landen van Europa. Ieder mens heeft recht op leefruimte maar laten we a.u.b. eerst voor onze eigen mensen fatsoenlijke woningen regelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ben het er helemaal mee eens. Ik woon dicht tegen het Anna terein aan met een dochter van 13. Deze wordt er nu al nerveus van als ze eraan denkt om in het donker nog over straat te gaan.
  Dus NEE tegen AZC

  BeantwoordenVerwijderen