vrijdag 24 september 2010

College wil nu geen asielzoekerscentrum

Zeewolde - Geen asielzoekerscentrum. Niet in deze vorm en niet in deze tijd. Dat is het commentaar van wethouder Winnifred Prins op de weigering van het college in te gaan op het verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Op 8 april heeft het COA het college schriftelijk verzocht medewerking te verlenen aan een nader onderzoek naar de mogelijkheden minimaal vierhonderd vreemdelingen in Zeewolde te huisvesten. Er gaan geruchten over aantallen van zevenhonderd.

Dit verzoek werd ondersteund met een presentatie aan het college en de gemeenteraad. De presentatie aan de raad vond plaats achter gesloten deuren, wat alleen in uitzonderlijke gevallen voorkomt.
Een publieksdiscussie werd zo voorkomen. Prins: 'Juist omdat dit onderwerp zo gevoelig ligt en mensen misschien andere, verkeerde en voorbarige, conclusies uit die presentatie zouden kunnen trekken, is deze besloten geweest.' Alleen de VVD stelde al voor de gemeenteraads-verkiezingen mordicus tegen de komst van een AZC te zijn.

Het COA heeft nu een nieuwe manier om gemeentes over de streep te trekken. Op haar kosten zet ze een complete woonwijk neer met onderkomens die eruit zien als 'doodgewone' rijtjeshuizen. Een dergelijke wijk is al gebouwd in Winterswijk. Deze werd door het COA als voorbeeldwijk aangehaald. De Polderwijk zou voor Zeewolde voor de hand liggen.

Deze huizen zouden dan ter zijner tijd vrij komen voor 'eigen' mensen. Het idee van deze manier van huisvesten spreekt Prins wel aan, maar heeft toch bedenkingen. 'Je kunt je afvragen of dat wel een reëel beeld is, dat er nooit meer asielzoekers zullen zijn die een plek in ons land zoeken. Deze huizen kunnen mijns inziens niet gratis worden aangeboden, tenzij ze er langer dan vijftig jaar (afschrijvingstermijn) staan. De gemaakte kosten zullen toch vergoed moeten worden en het COA is geen woningbouwcorporatie die de huizen zelfstandig kan gaan verhuren.'

Het COA betaalt het zogeheten 'koppengeld', een bedrag per asielzoeker, maar dat is volgens het college bij lange na niet toereikend om alle extra kosten te kunnen betalen. Prins: 'We weten allemaal dat deze nieuwe inwoners meer dan passende zorg en voorzieningen vragen. Dat wil je ze ook bieden. In deze financieel onzekere tijden kan dat niet.'
Ook zou er te weinig ambtelijke capaciteit zijn om het AZC te begeleiden. Van het argument dat er door deze extra inwoners ook meer geld in het laatje komt via het gemeentefonds en extra OZB wordt het college niet warm of koud.

Zeewolde heeft al eerder een asielzoekerscentrum binnen haar grenzen gehad. Deze waren toen gehuisvest in oude recreatiebungalows op het Harderwold, waar nu de 'Jan des Bouvrie' woningen staan.

Lees verder op: Flevopost

Geen opmerkingen:

Een reactie posten