donderdag 24 februari 2011

Er komt geen AZC. Brief: verzonden door het COA, gemeente en GGZ aan de aanwonenden van het St. Annaterrein.

Datum: 24 februari 2011

Geachte heer/mevrouw,

Als omwonende van het Sint Anna-terrein bent u sinds vorig jaar doorlopend geïnformeerd over
de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Graag informeren wij u nu ook hierover.

Inmiddels is gebleken dat het realiseren van een azc op het Sint Anna-terrein niet mogelijk
is. Het aantal te realiseren opvangplaatsen is voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) niet te verantwoorden in relatie tot de huurprijs en de benodigde investeringen.
Betrokken partijen, het COA en pandeigenaar Vincent van Gogh, hebben na het bestuderen
van talloze varianten nu besloten om het voorbereidingstraject te beëindigen.

Het COA vindt het teleurstellend dat op het Sint Anna-terrein geen asielzoekerscentrum
komt. De samenwerking met gemeente, pandeigenaar Vincent van Gogh en de Venrayse
gemeenschap verliep met open vizier en was constructief van aard. Maar het COA werkt met
publiek geld, onze investeringen moeten te verantwoorden zijn. Het financiële gat tussen vraag
en aanbod bleek simpelweg te groot.

De gemeente Venray is blij met de ontstane duidelijkheid. Zij vindt het jammer dat het
onderhandelingsproces tussen Vincent van Gogh en COA zo lang heeft moeten duren. Het
gemeentebestuur was bereid om onder voorwaarden de komst van een asielzoekerscentrum
te accepteren. Voorwaarden betroffen onder meer een goede begeleiding en investeren in een
geslaagde maatschappelijke inbedding.

Ook Vincent van Gogh betreurt het feit dat na een zeer zorgvuldig voortraject en intensieve
samenwerking met het COA is gebleken dat deze verhuuroptie voor het grotendeels
leegstaande terrein is komen te vervallen. Zelfs een lage huurprijs bleek voor het COA
niet haalbaar, met name de grote investeringen die benodigd waren voor het aanpassen
van de gebouwen in relatie tot de gebruiksduur zijn het struikelblok. Vincent van Gogh zet

de gesprekken voort met de andere partijen die serieuze interesse hebben getoond in de
verwerving van het terrein en zet zich in voor de toekomst van dit bijzondere stukje Venray.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het COA,
A. Slinkert
Clustermanager Limburg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten